Raadhuislaan Noord ontwikkeling

De Gemeente Oss wil een sterke impuls geven aan herontwikkeling van de Raadhuislaan. Deze locatie biedt kansen voor woningbouw, maar ook ruimte voor werk- en maatschappelijke functies aan de Raadhuislaan. Dat sluit aan bij uitgangspunten zoals verwoord in Oss Avenue en bij de visie Openbare Ruimte Raadhuislaan.

In 2017 heeft de gemeente Oss het voormalig kantoor van de Belastingdienst gekocht. Eerder was dit kantoor in gebruik als opvangcentrum voor asielzoekers. Daarna heeft het pand andere tijdelijke bestemmingen gehad, waaronder als antikraakbewoning. We willen graag een nieuwe toekomst voor deze locatie met parkeerterrein de Maasvallei realiseren.

Selectiecommissie en bewonerspanel

Voor deze ontwikkeling is een bewonerspanel opgericht. Dit bewonerspanel gaf de selectiecommissie advies over de gepresenteerde plannen van drie projectontwikkelaars. In de selectiecommissie zaten medewerkers van de gemeente Oss en leden een grote binding met het project. Denk hierbij aan een omwonende, een architect, de voorzitter van TIBO, de voorzitter van de wijkraad en de directeur van de Lievekamp.

luchtfoto

Gebiedsontwikkelaar AM gaat bouwen

Het winnende ontwerp voor het voormalige Belastingkantoor aan de Raadhuislaan-Noord is bekend. Dat is ‘Linck’ van gebiedsontwikkelaar AM, naar ontwerp van KCAP. Op maandag 22 november 2021 presenteerden drie partijen hun plannen aan een selectiecommissie, een bewonerspanel, het projectteam en wethouder Joop van Orsouw. Uiteindelijk koos de selectiecommissie, met advies van het bewonerspanel, unaniem voor het plan Linck van gebiedsontwikkelaar AM.

Linck

De selectiecommissie en het bewonerspanel zien Linck als waardevolle toevoeging op deze locatie. Het plan bevat veel aandacht voor verbinding door en rondom het gebied. Het stedelijke profiel van de Raadhuislaan wordt door het ontwerp versterkt. Terwijl aan de Maasvallei een samenhangend groen landschap ontstaat. Er komt een breed en gemengd woonprogramma van ongeveer 200 woningen voor jong en oud.
Verder komen er naast maatschappelijke en commerciële voorzieningen ook etalagefuncties voor het bedrijfsleven. Het plan biedt duurzame en haalbare oplossingen. Hierbij kan je denken aan oplossingen zoals groene daken, herbruikbare materialen en waterberging.

Ontmoeten

In het plan Linck staat ontmoeting centraal. Het gaat uit van geclusterd wonen en het delen van voorzieningen. Zowel binnen als buiten. Verbinding tussen de gebouwen is zichtbaar aanwezig door de bruggen. Ook zijn er meerdere collectieve ontmoetingsruimten. Denk aan een atelier en een stadskas. Verspreid over de gebouwen en de bouwlagen waar bewoners en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. De aanwezigheid van Osse ondernemers in het onderste deel van gebouwen met bedrijfsruimtes versterkt dit. Zo ontstaat een duurzaam woonklimaat waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en een (sociaal) netwerk vormen.

Hoe verder?

Samen met AM hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend. AM werkt nu aan het ontwerp. Gemeente Oss werkt het bestemmingsplan verder uit. Naar verwachting starten we met de bouw in 2023.

Meer informatie