Op deze pagina leest u informatie over het herstellen, verbeteren en vernieuwen van de openbare ruimte in verschillende buurten in Schadewijk.

Toekomstbestendige, duurzame wijk

In het collegeakkoord staat dat de gemeente zich richt op verduurzaming en op het toekomstbestendig maken van verschillende buurten in Schadewijk. Dat betekent dat we ons richten op het herstellen, verbeteren en vernieuwen van de openbare ruimte in deze wijk. We beginnen in een deel van de Vogelbuurt.

BrabantWonen en de gemeente maken samen met de bewoners een buurtplan voor vernieuwing van het gebied tussen de Spoorlaan, Zwaluwstraat, Lijsterlaan en Leeuwerikstraat. van de Vogelbuurt in Oss. De vernieuwing gebeurt niet in één keer. Het hele plan duurt zo’n vier tot vijf jaar. Eerst moet het ontwerp nog verder uitgewerkt worden naar een definitief plan. Vervolgens moeten we de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Daarna kunnen we starten met de transformatie naar een toekomstbestendige, duurzame buurt.

Eerste ontwerp © Peter Elemans/De Witte Oss Eerste ontwerp © Peter Elemans/De Witte Oss

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar schadewijk@oss.nl. Of kijk op www.brabantwonen.nl/vogelbuurt.