Woonwagenlocatie Brasem: vraag en antwoord

Hoe kan ik mij inschrijven voor de wachtlijst van standplaatszoekenden?

Meldt u aan voor de wachtlijst standplaatszoekenden als u 18 jaar of ouder bent. Vraag een papieren inschrijfformulier aan via Nijbod, tel. 040 25 24025. De inschrijving kost € 10,- per jaar. U moet de inschrijving elk jaar verlengen.

Hoe verloopt de toewijzing?

Iedereen kan zich aanmelden voor de wachtlijst. Woonwagenbewoners krijgen voorrang bij de toewijzing, omdat deze manier van wonen onderdeel is van hun cultuur en leefstijl. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald op basis van de actuele woonsituatie en inschrijftijd.
De mensen die altijd onafgebroken, onzelfstandig op een standplaats in een woonwagen in de gemeente Oss hebben gewoond, komen als eerste in aanmerking. Woonwagenbewoners die bijvoorbeeld (tijdelijk) in een reguliere woning wonen of hebben gewoond en andere belangstellenden komen daarna aan in een bepaalde volgorde aan de beurt. Afhankelijk van hun persoonlijke situatie en inschrijftijd krijgen zij meer of minder punten. Het aantal punten bepaalt de volgorde.)
Een integriteitstoets kan onderdeel zijn van de toewijzingsprocedure.

Wanneer kun je reageren op de woningen?

De toewijzing wordt gedaan via de gemeente. Het is voldoende om ingeschreven te staan op de wachtlijst. De gemeente schrijft de mensen die op de wachtlijst staan en als eerste in aanmerking komen, aan met het aanbod en dan kunnen zij reageren.

Wanneer hoor ik of ik een woonwagen toegewezen heb gekregen?

U krijgt hierover bericht van de gemeente Oss.

Mijn familie staat bovenaan de wachtlijst. Kan ik bij hen wonen als ik minder punten heb?

Informeer hiervoor bij Nijbod, tel. 040 25 24025.

Ik wil in een woonwagen wonen, maar ik heb geen historie. Kan dat?

Iedereen mag zich aanmelden voor de wachtlijst, maar mensen die eerder in een woonwagen hebben gewoond, krijgen voorrang. Voor woonwagens wordt geen urgentie afgegeven. Als u urgent een woning nodig heeft, vraag dan urgentie aan via WoonService Regionaal.

Worden er ook woonwagens geloot?

Nee, alle wagens worden volgens de procedure toegewezen door de gemeente.

Telt de inschrijftijd bij WoonService Regionaal mee als ik inschrijf voor een woonwagen?

Nee, dat telt niet mee. U moet zich apart inschrijven via de gemeente.

Kan ik ook alleen een standplaats huren op de Brasem?

Nee, dat kan niet. Alle standplaatsen worden verhuurd inclusief een huurwoonwagen.

Mag ik een uitbouw maken aan de woonwagen?

Nee, dat mag niet. Aan de buitenkant van de woonwagens mag geen enkele wijziging aangebracht worden. Dit wordt vastgelegd in de huurovereenkomst.