Financiering bewoners beheren buurt

Het is mogelijk om gebruik te maken van financiering van groene buurtprojecten. Dat kan bijvoorbeeld via fondsen zoals het Oranje Fonds, Stichting doen, Jantje Beton en VSB fonds. U kunt een aanvraag indienen als u een plan heeft waarbij u groen inzet als middel om de sociale samenhang in uw wijk of buurt te vergroten.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie, neem dan contact op met de gebiedsbeheerder via telefoon 140412. Ook kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator of de wijkraad. Kijk voor meer informatie op https://www.oss.nl/gemeente/bestuur-en-organisatie/wijk-en-dorpsraden.htm

  • Ook als uw plan niet alleen 'groen' is, kunnen er mogelijkheden zijn.
  • Houd goed contact met het fonds. Nodig ze uit bij uw project of bijeenkomsten.
  • Vraag duidelijkheid over het toegezegd bedrag. Voorkom dat je terug moet betalen
  • www.groendichterbij.nl

Tips bij crowdfunding

  • Sta voor 100% achter uw project
  • Vraag om hulp als u dat nodig hebt
  • Pas uw verhaal aan uw publiek aan
  • Gebruik promotiemateriaal

Landelijke acties


Er zijn ook landelijke (tijdelijke) acties zoals NL Doet. Dat is in maart. Kijk op www.nldoet.nl voor meer informatie. In september is er Burendag. Voor het organiseren van een activiteit met je buurt kan je subsidie aanvragen bij het Oranje Fonds, zie www.burendag.nl voor meer informatie.