Spelregels bewoner beheren buurt

Als u deel wilt nemen aan Bewoners Beheren Buurt is het belangrijk om duidelijke afspraken met de gemeente te maken. Wat doet de gemeente voor u? En wat verwachten wij van? Onderstaande spelregels geven daar antwoord op.

Wat doet de gemeente?

 • We maken samen afspraken over wat wij doen en wat u hoort te doen. Hiervoor tekenen we een overeenkomst. Hierbij komt ook een duidelijke situatietekening van het terrein dat u beheert.
 • Wij ondersteunen en faciliteren u, maar geven geen geld.
 • Wij maken minimaal één keer per jaar een afspraak met u om de voortgang werkzaamheden en beheer te bespreken.
 • Wij onderhouden alle bomen die op het terrein staan.
 • Wij blijven eigenaar van de grond en komen af en toe kijken hoe u het terrein onderhoudt.
 • Nutsbedrijven en onze medewerkers hebben altijd toegang tot kabels en leidingen die eventueel onder de grond liggen

Wat verwachten wij van u?

 • U moet met minimaal drie buurtgenoten het initiatief opzetten en uitvoeren. Dit zijn ook de contactpersonen voor de gemeente. Ga vooraf zelf na of alle buurtbewoners het eens zijn met uw initiatief.
 • U onderhoudt het terrein zolang de overeenkomst geldt. Onderhouden wil zeggen dat u werkzaamheden verricht zoals schoffelen, onkruid wieden, snoeien, vegen, maaien, afval verwijderen en gaten vullen.
 • U bestrijdt zelf ziekten en plagen in het groen. Dit mag alleen met milieuvriendelijke middelen. Chemische middelen zijn verboden.
 • Het terrein is en blijft voor iedereen openbaar.
 • Op het terrein mag u geen bouwwerken, schuttingen, voertuigen, aanhangers, afval of iets dergelijks plaatsen en geen goederen opslaan.
 • U mag geen dieren houden op het terrein.

De overeenkomst beëindigen

 • Wilt of kunt u het terrein niet meer beheren? Neem dan contact op met de gemeente.
 • De gemeente kan de overeenkomst altijd beëindigen. Bijvoorbeeld als u zich niet aan de spelregels houdt of als de gemeente de bestemming van de grond verandert.

Hebt u een vraag of idee?

Hebt u nog vragen of wilt u uw idee insturen? Mail dan naar het secretariaat van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Mail: secrGIBOR@oss.nl of bel 14 0412.