Veel gestelde vragen over vergunninghouders  in Oss

Wat is het verschil tussen vluchtelingen en vergunninghouders?

Iemand die voor het eerst in Nederland aankomt, is een vluchteling. De vluchtelingen komen in een Asielzoekerscentrum (AZC) terecht (zoals in Grave). Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) regelt die opvang.
Een vluchteling vraagt bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) asiel aan voor een verblijfsvergunning. De IND beoordeelt of een vluchteling terecht uit zijn land van herkomst is gevlucht en recht heeft op asiel in Nederland. Krijgt de vluchteling een verblijfsvergunning, dan noemen we deze voortaan ‘vergunninghouder’.

Alle gemeenten zorgen samen voor de huisvesting van vergunninghouders. Hoe groter de gemeente, hoe meer vergunninghouders een woning in de gemeente krijgen. Hoeveel mensen dat zijn, bepaalt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit noemen we de taakstelling. In 2019 heeft de gemeente Oss een taakstelling voor 62 vergunninghouders. In 2018 waren dat er 110.

Waarom komen er vergunninghouders in Oss wonen?

De Rijksoverheid bepaalt welke vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen en hoeveel vergunninghouders een gemeente jaarlijks moet huisvesten. De gemeente Oss heeft afspraken met woningcorporaties Mooiland en BrabantWonen voor de huisvesting van vergunninghouders.

Wat betekent ‘passend toewijzen’ van een woning?

Passend toewijzen wil zeggen: passend bij de portemonnee van de nieuwe huurder. De overheid wil zo voorkomen dat huurders te maken krijgen met maandlasten die te hoog zijn voor hun inkomen. Dit betekent dat de grootte van het huishouden, het belastbaar inkomen en de leeftijd bepalen voor welke huurprijs een woningzoekende in aanmerking komt. Deze manier van toewijzen geldt voor alle woningzoekenden, dus ook voor vergunninghouders.

Moeten vergunninghouders examen doen voor inburgering?

Iedereen die van buiten Europa in Nederland komt wonen, moet het inburgeringsexamen doen. Dat geldt ook voor vergunninghouders. Zij zijn wettelijk verplicht om binnen 3 jaar het inburgeringsexamen te halen. Om dit examen te kunnen doen, dient een vergunninghouder de Nederlandse taal te spreken en te schrijven. Ook kennis van de normen en waarden in Nederland horen bij dit examen. De inburgeringscursus kost 5.000 euro. De vergunninghouder leent dit geld bij DUO (studiefinanciering). Slagen ze voor het inburgeringsexamen, dan hoeven ze deze lening niet terug te betalen. Slagen ze niet, dan betalen zij de lening terug.

Hoe ziet de dagbesteding van vergunninghouders er uit?

Vergunninghouders hebben dezelfde rechten, plichten en voorzieningen als andere inwoners. Zij zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Vergunninghouders krijgen begeleiding en ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk. Ook zijn zij verplicht een inburgeringscursus te volgen. Daarvoor gaan zij meerdere dagen per week naar het ROC. Daarnaast streven we er naar hen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dit helpt bij de inburgering en integratie. Het geeft een goede invulling van de dag en zorgt bovendien dat de vergunninghouders deel uit maken van de samenlevingen en hun steentje bijdragen.

Hoe zit ’t met het inkomen van vergunninghouders?

Voor vergunninghouders gelden dezelfde rechten, plichten en voorzieningen als voor Nederlanders. Vergunninghouders zonder inkomen krijgen een bijstandsuitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van de grootte van het gezin. Ze krijgen een uitkering voor een alleenstaande of voor een echtpaar (met of zonder kinderen). Zij kunnen gebruik maken van de toeslagen die de belastingdienst uitbetaald zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Ook voor werk en scholing geldt dat zij dezelfde rechten en plichten hebben als andere inwoners van Nederland.

Wie betaalt de inrichting van de woning van vergunninghouders?

Voor de inrichting van de woning krijgen vergunninghouders een lening uit het budget bijzondere bijstand van de gemeente Oss. Persoonlijke gebruiksartikelen zoals handdoeken en beddengoed kopen ze nieuw. Dat geldt ook voor wasmachine of koelkast. De rest van de huisraad bestaat uit gebruikte spullen (banken, bedden, kasten etc.). Ook is er geld voor stoffering (overname of nieuw).

Wanneer betaalt de vergunninghouder de lening voor inrichting terug?

De vergunninghouder betaalt het hele bedrag van de lening terug. Daarvoor houdt de gemeente Oss elke maand een bedrag in op de bijstandsuitkering. Heeft een vergunninghouder geen uitkering meer maar loon uit werk, dan lossen zij de rest van de lening zelf af aan de gemeente.

Hoe worden de woningen en de omgeving onderhouden?

De vergunninghouders hebben dezelfde rechten en plichten als andere inwoners, ook als het gaat om hun woning. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de woning en de tuin/directe omgeving. Zijn er signalen van gebrekkig onderhoud en schoonhouden van woning en omgeving dan spreekt Vluchtelingenwerk, BrabantWonen of Mooiland de bewoner daarop aan. De gemeente onderhoudt de openbare ruimte.

Is uw vraag niet beantwoord?

Stuur dan een mail naar opvangvluchtelingen@oss.nl