Plan Walkwartier

Wat vooraf ging

Gemeente Oss werkt al sinds 2008 aan plannen voor het pand van de voormalige V&D in het stadscentrum, bekend onder de naam Wal Kwartier. Het verdwijnen van het oude V&D-pand biedt de kans om dit deel van het Osse stadscentrum te ontwikkelen naar behoeftes en wensen van deze tijd. Ook de omgeving van het voormalige V&D-pand, het sportveld van TBL en parkeerterrein De Wal zijn onderdeel van plan Wal Kwartier

Meer groen, wonen en ontmoeten

In 2016 is V&D failliet gegaan. Daarna heeft de gemeente Oss de uitgangspunten voor het stadscentrum beschreven in de notitie Koers Stadshart. Lees meer over de herontwikkeling van De Wal en omgeving.

Woontoren Walkwartier. Beeld: Absent Matter 2019. Woontoren Walkwartier. Beeld: Absent Matter 2019.

UIThuis

In het hart van de gebouwen van het plan Wal Kwartier komt het UIThuis. Het UIThuis wordt dé ontmoetingsplek van Oss, waar je niets hoeft, maar waar altijd wat te beleven is. Bewoners van het eerste uur worden bibliotheek, Global Goals en stadsarchief. Maar het UIThuis wordt een plek van alle Ossenaren. Samen met de inwoners van Oss, culturele instellingen, verenigingen en bedrijfsleven wil het UIThuis laten zien wat Oss in huis heeft. Er komt ruimte voor lezingen, voorstellingen, workshops en studie. Voor het ontwikkelen en delen van je talenten. Een plek waar je anderen ontmoet, verrast wordt en nieuwe inzichten krijgt. Waar iedereen welkom is en elke Ossenaar zich thuis voelt. Het UIThuis is van alle Ossenaren.

De toekomstige gebruikers van het UIThuis laten in dit filmpje zien dat ze aan de slag willen op het Wal Kwartier.

Kwartiermaker Walkwartier presenteert Businessplan UIThuis

In maart 2020 is Theo Vinken begonnen als kwartiermaker voor het UIThuis. Dit huis voor cultuur is onderdeel van plan Walkwartier in het stadscentrum van Oss. Theo Vinken werkte in opdracht van de gemeenteraad aan een businessplan voor het UIThuis. Hij presenteerde het plan tijdens de podiumbijeenkomst van 1 oktober 2020. Onderdeel van de presentatie is de positionering van het UIThuis en een nieuwe naam.

Huis voor cultuur in stadscentrum

Naast wonen en winkelen heeft het Walkwartier ruimte voor cultuur, ontmoeting en educatie. Dat komt bij elkaar in het UIThuis en maakt het stadscentrum aantrekkelijker om langer te verblijven. Bibliotheek Oss, Stadsarchief Oss, Platform Global Goals en het Centrummanagement Oss zijn al bekend als toekomstige bewoners van het UIThuis. Maar ook Stooom Labs Oss (onderwijsproject) en een toeristisch informatiepunt krijgen er een plek. Voor meer drukte en levendigheid in het stadscentrum is kwartiermaker Vinken nog op zoek naar anderen die zich met hun activiteiten verbinden met het huis voor cultuur. De gemeenteraad bespreekt het businessplan in november en december 2020.

Kijk voor meer informatie op www.hetwarenhuisoss.nl

Ontwerp bestemmingplan

De gemeente Oss werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het Walkwartier.

In deze nieuwbrief staat informatie over het ontwerp bestemmingsplan voor het Walkwartier te Oss. In deze nieuwsbrief leest u ook waar u alle informatie kunt vinden en hoe u kunt reageren op de plannen.  

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past. 

Waar gaat het ontwerp bestemmingsplan ‘Walkwartier – Oss- 2021’ over?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wal Kwartier – Oss – 2021’ gaat over de locatie van de voormalige V&D, de aangrenzende winkelstrip en het parkeerterrein De Wal. Het plangebied wordt begrensd door de Molenstraat, de Carmelietenstraat, de Walstraat en het Walplein. Het ontwerpbestemmingsplan maakt een samenhangende transformatie van dit gebied mogelijk. Binnen het gebied komt ruimte voor onder meer winkels, horeca, en woningbouw. Ook komt hier ruimte voor een cultuurhuis waar in ieder geval de bibliotheek en het stadsarchief gevestigd worden.

In juni van dit jaar kon u al reageren op een eerdere versie van het bestemmingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken

U kunt van donderdag 1 oktober 2020 tot en met woensdag 11 november 2020 de volgende stukken bekijken:

  • het ontwerpbestemmingsplan
  • andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting

U kunt deze stukken bekijken:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • (op papier en digitaal) bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.BPwalkwartier2021-ON01.  

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze. 

U kunt reageren van donderdag 1 oktober 2020 tot en met woensdag 11 november 2020.  U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren. 

Wilt u mondeling reageren? Maak hiervoor dan op tijd een afspraak met mevrouw M. Steemers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412. 

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: 

De gemeenteraad van Oss

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

t.a.v. mevrouw M. Steemers

Postbus 5

5340 BA  OSS

Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Wal Kwartier – Oss – 2021’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

U mag uw zienswijze op 24 november 2020 verduidelijken bij een hoorcommissie. Dit hoeft niet. De hoorcommissie bestaat uit drie leden van de gemeenteraad. U mag geen nieuwe punten inbrengen.

Wilt u uw zienswijze verduidelijken? Geef dit dan duidelijk aan in uw zienswijze. Doet u dit niet, dan stuurt de hoorcommissie u geen uitnodiging.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad stelt in het eerste kwartaal van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen. 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met mevrouw M. Steemers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

Op de hoogte blijven?

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, dan krijgt u automatisch een mail zodra er nieuws is. Voor vragen neem contact op met de projectleider P. Kuypers via telefoonnummer 14 0412.

Klik hier om naar de enquête te gaan.