Toekomst Osse centrum

Het centrum van Oss heeft het, net als andere centra in Nederland, moeilijk. Landelijke winkelketens verdwijnen en steeds meer mensen kopen via internet. Daardoor is minder winkelruimte nodig. Dit vraagt om keuzes voor de toekomst van het Osse centrum. Het centrum is voor Oss, van Oss en door Oss.

De kansen voor het Osse centrum liggen in het versterken van de ontmoetingsfunctie voor de eigen inwoners. Dit betekent niet alleen het aanwijzen van een (compacter) concentratiegebied voor de detailhandel, maar ook het toevoegen van andere publiekstrekkende functies en activiteiten aan het centrum.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het centrum op www.oss.nl/centrum