Energie opwekken

Wat is duurzame energieopwekking?

Dit is het duurzaam opwekken van energie met behulp van zonnepanelen, windmolens, water of het verbranden van biomassa. Hiermee wordt 'groene' stroom opgewekt. Bij het opwekken van grijze stroom wordt het milieu belast, omdat hierbij CO2 vrijkomt. Bij het opwekken van ‘groene’ stroom is dit niet het geval. Deze stroom is dan ook beter voor het milieu en onze aarde.  

Waarom duurzaam energie opwekken?

Oss wil in 2050 energieneutraal zijn. Gemeente Oss wil dan ook voldoen aan de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES)  om in 2030 haar eigen opgave van 0,93 PJ aan energie op eigen grondgebied duurzaam op te wekken met behulp van wind- en zonne-energie. 

Hoe gaat Oss duurzaam energie opwekken?

De Osse raad heeft op 9 juni 2021 de RES 1.0 vastgesteld en besloten om de energieopgave voor duurzame energieopwekking van 0,93 PJ als volgt te willen realiseren:

Een groot deel van deze opgave wordt gerealiseerd met windmolens in de Geffense en Lithse polder, oftewel de Duurzame Polder. Het gaat om een resterende RES opgave van 0,59 PJ. Deze opgave wordt per 1 januari 2022 opnieuw berekend. Dit kan betekenen dat de opgave gelijk blijft, daalt of stijgt.

Koeine in  het weiland met windmolens op achtergrond