Klimaatopgave

We worden steeds bewuster dat we beter moeten omgaan met de aarde. Voor nu en de toekomst, voor onszelf en de generaties na ons. Maar hoe doen we dat?  

Klimaatakkoord: 49% CO2 reductie


Nederland heeft - net als 195 andere landen - het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit is vertaald naar het Nederlandse Klimaatakkoord waar ook onze gemeente een handtekening onder heeft gezet. Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Daarmee wordt de opwarming van de aarde beperkt. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃. 16% duurzame energieopwekking, worden, 11% aan energie bespaart, en 8.000 woningen aardgasvrij zijn.

Meer informatie over het Klimaatakkoord is te lezen op www.klimaatakkoord.nl 

Regionale Energiestrategie (RES) Noordoost Brabant


Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes om tot de invulling van de doelstellingen te komen. Gemeente Oss valt onder de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant.

Meer informatie over het Nationaal Programma RES is te lezen op www.regionale-energiestrategie.nl. Voor meer informatie over Oss en de RES, kijk op k www.oss.nl/RES 

Klimaatopgave gemeente Oss


Onze gemeente heeft tot doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Eerste belangrijke mijlpaal hiervoor is om in 2030 11% aan energie te besparen en 0,93 PJ aan energie op te wekken met windmolens, zonnevelden en grootschalig zon op daken.

Energiebesparing


1,5% van deze besparing is nog maar gerealiseerd. De komende 9 jaren is er nog 9,5% aan energiebesparing te realiseren. Een enorme opgave. Met de campagne Oss Schakelt Door stimuleren we iedereen om energie te besparen. Want alles wat we nu besparen, hoeven we later niet duurzaam op te wekken. Oftewel: dan hebben we minder zonnevelden en minder windmolens nodig

Meer informatie over de Osse energiebesparing.

zonnepanelen

Energieopwekking


De 0,93 PJ aan energieopwekking wordt gerealiseerd door vier windmolens op industrieterrein Elzenburg de Geer, een aantal grote zonnevelden (bv. de Mun), grootschalig zonnepanelen op bedrijfsdaken, en wat overblijft wordt gerealiseerd met windmolens in de Duurzame Polder (Lithse en Geffense polder). In de Duurzame Polder wordt vooralsnog de resterende RES opgave gerealiseerd. Op dit moment is dit 0,59 PJ. Maar op 1 januari 2022 wordt dit opnieuw berekend. Als meer energieopwekking is gerealiseerd dan verwacht dan daalt de resterende RES opgave voor de Duurzame Polder. Maar is het minder, dan kan het zijn dat deze resterende energieopgave stijgt.

Voor meer informatie over Oss en energieopwekking, kijk op www.oss.nl/energieopwekking 

Alternatieven voor aardgas


De huidige invulling van de Osse doelstelling wil niet zeggen dat daar waar het mogelijk is niet gebruik wordt gemaakt van alternatieven voor aardgas zoals aardwarmte en aquathermie. In aanloop naar 2050 komen er mogelijk nieuwe manieren om anders dan met aardgas te voorzien in onze energiebehoefte. Te denken valt aan groengas en groene waterstof. Deze mogelijkheden zijn nu nog niet ver genoeg ontwikkeld om de doelstellingen van 2030 te halen. En biomassa dan? De mogelijkheid om met biomassa energie te produceren staat ter discussie en nemen we nu niet mee bij de invulling van onze doelstellingen.