Afvalinzameling Oss

In de gemeente Oss zamelen we veel afvalsoorten gescheiden in. Dit gebeurt aan huis, in de wijken en bij het Duurzaamheidsplein. Hieronder vindt u per afvalsoort informatie over welk afval erbij hoort en waar u het kwijt kunt.

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

GFT hoort in de groene container.
Meer info over GFT-afval scheiden

Oud papier en karton

Oud papier en karton wordt één keer per maand aan huis opgehaald.
Meer info over oud papier en karton scheiden.

Restafval

Restafval hoort in de grijze container.
Meer info over restafval scheiden.

Luiers en incontinentiemateriaal

Luiers en incontinentiemateriaal kunt u op verschillende plekken gratis inleveren.
Meer informatie over het inleveren van luiers en incontinentiemateriaal

Klein Chemisch Afval

Klein Chemisch Afval (KCA) kunt u gratis inleveren bij het Duurzaamheidsplein Oss, het liefst in de originele verpakking.
Meer informatie over het inleveren van KCA.

Frituurvet

Frituurvet kunt u gratis weggooien bij het Klein Chemisch Afval (KCA) of bij speciale inzamelpunten voor frituurvet.
Meer info over frituurvet inleveren.

Asbest

Vaak kunt u als particulier zelf asbest verwijderen van uw woning.
Meer informatie over het verwijderen van asbest.

Afvalcontainers

Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD)

Verpakkingen van Plastic, Blik en Drinkpakken mogen bij elkaar in de speciale PBD-zak. Meer info over PBD-afval.

Glas

Glas levert u gratis in via glasbakken.
Meer informatie over het scheiden van glas

Textiel

Kleding en schoenen die u zelf niet meer draagt, kunt u gratis inleveren in een textielbak. Meer info over het scheiden van textiel.

Snoeiafval

Grof snoeiafval zijn takken, struiken en kleine stammetjes die niet in uw gft-container passen.
Meer info over het wegbrengen en laten ophalen van snoeiafval.

Grofvuil

Grofvuil is afval dat niet in een vuilniszak of container past. Bijvoorbeeld bouw- en sloopafval.
Meer info over het inleveren van grofvuil.

Afvalwijzer-app

Op de gratis Afvalwijzer-app kunt u zien wanneer de gemeente afval bij u ophaalt.
Meer info over de afvalwijzer-app.

Duurzaamheidsplein Oss

Wilt u zelf afval wegbrengen of storten? Dat kan bij het Duurzaamheidsplein.