Cultuurhistorische waarden en landschap

1. Wat is het effect van de windturbines op het landschap?

Windturbines zijn groot en opvallend. Het is dan ook onmogelijk om ze onzichtbaar in het bestaande landschap weg te werken. Daar staat tegenover dat windmolens de hoofdstructuur van het landschap niet aantasten. Het landschap moet immers open blijven voor maximale windvangst. Zo kunnen oude landschapsstructuren intact worden gehouden. Uiteraard wordt de belevingswaarde wél beïnvloed. Bij een windproject wordt een Milieu-effectrapportage (m.e.r.) opgesteld. Daarin onderzoeken we de effecten van de windmolens op cultuurhistorische waarden. Bijvoorbeeld het effect op het 'stadsgezicht'.

Klik hier om naar de enquête te gaan.