Hoe word ik betrokken bij de energietransitie?

1. Komt burgerparticipatie aan bod?

Jazeker. In het omgevingsparticipatieproces organiseren we voor diverse projecten bewonersbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u meer informatie over de transitie en de projecten. Daar kunt u ook uw belang met ons te delen.

2. Heb ik invloed op het beleid?

Er zijn drie manieren om invloed te hebben op het beleid, nl:
• Er zijn voor u de wettelijke mogelijkheden voor inspraak, zienswijzen en beroep tijdens diverse fasen van de projecten. Iedereen kan van zijn recht tot indienen van reacties(zienswijze, beroep) gebruik maken.
• U kunt lid worden van de Burgercoöperatie en zo een stem hebben in de ontwikkeling.
• Via het participatietraject in de diverse projecten.

3. Hoe betrekken we inwoners, ondernemers en organisaties in de omgeving bij de verkenning van de Duurzame Polder?

We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn en te blijven met de omgeving. Zo krijgen wij een goed beeld van de belangen die in het gebied spelen en blijven belanghebbenden en andere geïnteresseerden op de hoogte van het project. We doen dat op verschillende manieren:
• Een omgevingsmanager die gesprekken voert met belanghebbenden (zoals inwoners, petitiegroepen, wijk- en dorpsraden en belangenorganisaties);
• Openbare bewonersbijeenkomsten;
• Overleggen met een klankbordgroep. Daarin zitten afgevaardigden van belangenorganisaties;
• Wijk- en Dorpsraden
• Overleggen met initiatiefnemers
• Themabijeenkomsten met organisaties en bedrijven op het gebied van cultuurhistorie, landbouw, water, natuur, wonen en recreatie om goed in beeld te krijgen wat er speelt in het gebied;
• Website www.duurzamepolder.nl met actuele informatie over het project.;
• Nieuwsbrief en social media. Kijk voor meer informatie op www.duurzamepolder.nl.
• Bewonersbrieven, artikelen en persberichten in regionale kranten.

Zo geven we belanghebbenden de mogelijkheid om hun zorgen, wensen en ideeën in een vroeg stadium te delen.

4. De meeste windmolenparken in Nederland worden gebouwd, ondanks verzet van omwonenden. Heeft verzet tegen windmolenplannen wel zin?

Wij vinden het belangrijk om in gesprek te zijn en te blijven met de omgeving. Zo krijgen wij een goed beeld van de belangen die in het gebied spelen en blijven belanghebbenden en andere geïnteresseerden op de hoogte van het project. De geleverde inbreng nemen wij zoveel mogelijk mee in het project.

5. Er komt een windpark/een zonneveld bij mij in de buurt. Hoe kan ik hier over meepraten?

Dat kan op verschillende manieren:
1. De initiatiefnemers van een windpark of zonneveld beginnen met een 'omgevingsdialoog'. Hierbij gaan de initiatiefnemers met de direct-omwonenden in gesprek om hun mening en wensen over de plannen op te halen. De initiatiefnemers informeren u dan ook over mogelijkheden om te investeren in het windpark of zonneveld. De rol van de gemeente bij het informeren van omwonenden en andere belanghebbenden, is afhankelijk van de grootte van project en de invloed op de omgeving.
2. Als er een formeel verzoek bij de gemeente binnenkomt, dan start de zogenaamde 'procesparticipatie'. Hierbij gaat de gemeente in gesprek met direct-omwonenden en andere belanghebbenden om hun zorgen, mening en ideeën over de plannen op te halen. Hoe de gemeente dit organiseert is maatwerk per project en is afhankelijk van de plaats, de grootte van project en de invloed op de omgeving.

6. Welke mogelijkheden heb ik om bezwaar aan te tekenen tegen de komst van een windpark of zonneveld?

Er zijn voor u de wettelijke mogelijkheden voor inspraak, zienswijzen en beroep tijdens
diverse fasen van de projecten. Iedereen kan van zijn recht tot indienen van reacties
(zienswijze, beroep) gebruik maken. U kunt een zienswijze indienen bij de gemeente en beroep aantekenen bij een onafhankelijke rechter.

WARMTEVISIE

7. Er zijn plannen om mijn wijk over een paar jaar van het gas af te sluiten. Hoe kan ik hierover meepraten?

Op dit moment werken we aan de warmtevisie voor de gemeente Oss. Als deze visie eind 2020 is goedgekeurd door de gemeenteraad dan komt er wijkplan. Dit doen we samen met de wooncorporaties en wijk en dorpsraden. Er komt een plan hoe we in de wijken het aardgas kunnen vervangen door andere energiebronnen. Daarover wordt u ruim op tijd geïnformeerd, bijvoorbeeld door een brief en informatiebijeenkomsten. Als het wijkplan is goedgekeurd dan duurt het nog 8 jaar voordat het plan wordt uitgevoerd.

Klik hier om naar de enquête te gaan.