Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Oss wil graag een gemeente zijn waarin iedereen met plezier kan wonen. Daarvoor is het belangrijk dat er veel verschillende soorten woningen en woonvormen zijn. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) sluit naadloos aan op dat streven

Wat is een CPO?

Bij een CPO koopt een groep inwoners grond en bepaalt samen hoe ze op die grond woningen bouwen en met welke partijen ze dat wil doen. Soms wordt daarbij dan ook de buitenruimte betrokken.
Om CPO’s op een goede manier te kunnen helpen, is het belangrijk dat duidelijk is wat de bewoners, gemeente en andere betrokken partijen van elkaar kunnen verwachten. Daarom heeft de gemeente een CPO-beleid opgesteld. Daarin staan spelregels en uitgangspunten. Ook beschrijven we in dit beleid hoe we CPO-initiatieven ondersteunen. Zo is er een helder stappenplan met daarin steeds de rol van de gemeente. Daarnaast biedt de gemeente een financiële tegemoetkoming om zo bij te dragen aan een succesvolle start van CPO-projecten.

Aan de slag met CPO

Wil je samen met anderen via CPO woningen gaan bouwen? Dan is een eerste stap dat jullie je registreren bij de gemeente. Zo kunnen we gemakkelijk contact met jullie kunnen opnemen. En kunnen we bijvoorbeeld aangeven waar bouwgrond beschikbaar is.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op via zelfbouwcoach@oss.nl