Migranci zarobkowi (PL)

Każdego roku na teren Niderlandów przyjeżdża wielu Europejczyków w celu podjęcia pracy zarobkowej. Mieszkańcy Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego poruszania się po jej terenie, wyboru miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy. Również w Oss i okolicach obecnie są migranci zarobkowi, przebywający tutaj dłużej lub krócej. Stanowią oni część lokalnego społeczeństwa i przyczyniają się znacznie do rozwoju gospodarki.

Jestem w Niderlandach od niedawna. Jakie formalności zmuszony jestem uregulować?

Niderlandzkie Ministerstwo do Spraw Socjalnych oraz Zatrudnienia [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid] udziela informacji na temat tego wszystkiego, co uregulowane musi zostać w celu umożliwienia zamieszkania oraz zatrudnienia na terenie Niderlandów. Informacja ta zredagowana została w kilku obcych językach i dostępna jest na stronach Polonia oraz Poolse Ambassade. Barka wspiera osoby bezdomne z Polski i innych krajów Europy Wschodniej.

W którym miejscu w Niderlandach zmuszony jestem się zameldować?

Meldunek dokonany musi zostać w urzędzie gminy, której jest się mieszkańcem. Jeżeli zamieszkuje się gminę Oss, należy tam umówić się na spotkanie w celu dokonania formalności meldunkowych.

Bardzo pragnę nauczyć się języka. Jakie kroki powinienem poczynić w tym kierunku?

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe OSStoja udziela informacji na temat podstawowych przysługujących migrantom w Niderlandach praw oraz spoczywających na nich obowiązków.

W którym miejscu mogę się zgłosić, jeżeli miałem wypadek w pracy.

Wypadki w miejscu pracy oraz łamanie przepisów niderlandzkiego Kodeksu Pracy należy zgłosić w niderlandzkim Ministerstwie do Spraw Socjalnych oraz Zatrudnienia [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid].

W którym miejscu mogę zgłosić łamanie przez mojego pracodawcę przepisów niderlandzkiego Kodeksu Pracy, np. wypłacając mnie zbyt niskie wynagrodzenie?

Łamanie przepisów niderlandzkiego Kodeksu Pracy należy zgłosić w niderlandzkim Ministerstwie do Spraw Socjalnych oraz Zatrudnienia [Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid].

Wydaje mnie się, że dom, w którym mieszkam, nie jest bezpiecznym miejscem zakwaterowania. Co należy w takim razie uczynić?

Jeżeli wydaje się tobie, że przyznany tobie dom nie jest bezpiecznym, zdrowym albo przystosowanym do zamieszkania obiektem, należy zgłosić własne obawy w urzędzie miasta. Przykładowymi aspektami, o które należy zadbać, są stan pomieszczeń sanitarnych, ograniczona przestrzeń mieszkalna oraz bezpieczeństwo instalacji elektrycznych czy gazowych. Również robactwo, magazynowanie niebezpiecznych substancji czy też luźne dachówki mogą stanowić przyczynę zagrożenia.

Co należy uczynić, jeżeli zauważyło się w okolicy dom nieprzystosowany do bezpiecznego zamieszkania?

Jeżeli wydaje się tobie, że w okolicy twojego miejsca zakwaterowania znajduje się dom, który nie jest bezpiecznym, zdrowym albo przystosowany do zamieszkania obiektem, należy zgłosić własne obawy w urzędzie miasta.

Z iloma osobami dozwolone jest zajmowanie domu jednorodzinnego?

W domu jednorodzinnym zamieszkiwać mogą maksymalnie cztery osoby, jeżeli nie są one ze sobą spokrewnione. W razie pytań należy skontaktować się z urzędem miasta.

Mam zamiar wynajmować pokoje. Czy jest to możliwe?

Wynajem pokoi lokatorom, których ilość przekracza cztery osoby niespokrewnione ze sobą, możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu właściwego zezwolenia. Należy złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia na wynajem w urzędzie miasta.

Co należy zrobić z odpadami?

Urząd miasta Oss regularnie wywozi odpady gospodarstwa domowego. Każdy mieszkaniec gminy zobowiązany jest magazynować je w bezpieczny oraz nieszkodliwy dla zdrowia sposób na własnym terenie do momentu ich wywozu. Dzięki temu zapobiegamy rozpowszechnianiu się robactwa i gryzoni.

Co może przeszkadzać moim sąsiadom?

Nie włączaj muzyki zbyt głośno, nie hałasuj, parkuj własny pojazd w bezpieczny sposób nieprzeszkadzający innym użytkownikom miejsc parkingowych, unikaj zakłóceń spowodowanych swędem grilla albo ogniska w ogrodzie, czy też zielenią zarastającą teren sąsiadów.

Głośna muzyka u sąsiadów przeszkadza mi. Co mogę uczynić?

Jeżeli zakwaterowanie migrantów zarobkowych w jakikolwiek sposób zakłóca twój spokój, omów z nimi osobiście tego przyczyny. Wytłumacz im, co dokładnie tobie przeszkadza i dlaczego. Wspólnie dojdźcie do porozumienia dotyczącego wzajemnego zachowywania się. Jeżeli dojście do porozumienia okaże się niemożliwe, skontaktuj się z urzędem miasta. Jeżeli sytuacja jest tak poważna, że wymaga obecności policji, złóż doniesienie na policji korzystając z numeru telefonu 0900-8844.