Permanente bewoning recreatieverblijven

Gemeente Oss vindt het belangrijk om om een structurele oplossing te bieden voor het probleem van permanente bewoning van recreatieverblijven op het Maaspark de Lithse Ham. Ook de minister van Infrastructuur en Milieu vind dat belangrijk. En gemeente Oss wil ervoor zorgen dat recreatiegebied de Lithse Ham nu en in de toekomst geschikt blijft voor u om te recreëren.

Wat is het probleem?

Volgens de wet (artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo) en het bestemmingsplan 'Buitengebied Lith 2013 mag u niet permanent wonen is een recreatieverblijf. Met andere woorden, u mag hier niet uw hoofdverblijf hebben. In het plan van aanpak ‘Permanente bewoning Maaspark de Lithse Ham’ staat meer uitgebreid weergegeven wat het probleem is, waarom dit een probleem is en welke oplossingen er zijn. In de conclusie van dit plan van aanpak staat weergegeven in welke richting de gemeente Oss de oplossing zoekt.

Uitvoeringsprogramma

In het ‘Uitvoeringsprogramma permanente bewoning Maaspark de Lithse Ham’ kunt u lezen hoe de overgangsregeling werkt en waar de gebruikers van de recreatieverblijven en andere belanghebbenden van uit mogen gaan. Hierin staat onder andere vermeld welke uitzonderingen er op de regels zijn en hoe we als gemeente optreden tegen degene die de regels overtreden.