Ruimtelijke plannen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Alle bestemmingsplannen van gemeente Oss zijn overgezet naar één omgevingsplan. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem.

Omgevingsplan

In een omgevingsplan staat welke functies grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. In dit plan staat ook of u op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het omgevingsplan past.

Hebt u bouwplannen?

Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe woning bouwen? Of wilt u uw (agrarische) bedrijf uitbreiden? Dan moet de gemeente hiervoor misschien het omgevingsplan aanpassen. Meer over wat u moet doen als u bouwplannen heeft, en wat u eventueel moet doen om uw plannen mogelijk te maken.

Plannen en projecten

'Hier vindt u een overzicht van alle plannen en projecten die in voorbereiding zijn:
Plannen en projecten

Publicaties ruimtelijke plannen

Kennisgevingen, stukken die ter inzage liggen en overeenkomsten die gaan over lopende ruimtelijke plannen kunt u hier vinden: