Scanauto

Controle door scanauto

We controleren met een scanauto of er voldoende is betaald voor het parkeren. Het doel is controleren of iedereen netjes voor het parkeren heeft betaald én dat er voldoende parkeerplaatsen vrij zijn. Heeft u niet of te weinig betaald? Dan kunt u een parkeerbon ontvangen. Dit heet een ; ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’. Deze aanslag sturen we naar uw huisadres. U krijgt geen parkeerbon meer onder de ruitenwisser.

Hoe werkt de scanauto?

De scanauto rijdt door de straat en scant kentekens van auto’s die geparkeerd staan op een openbare parkeerplaats, waar betaald parkeren geldt. Het kenteken wordt gecheckt in het Nationaal Parkeer Register. Dit is een database van de RDW, waarin alle betalingen en parkeervergunningen zijn vastgelegd. Als het kenteken daar niet in staat, gaat een parkeercontroleur naar de geparkeerde auto toe en beoordeelt de situatie ter plekke. Als er geen bijzonderheden zijn, dan bevestigt de handhaver dat er een naheffingsaanslag naar de eigenaar van de auto wordt gestuurd.

Waarom werken we met de scanauto?

Door de inzet van de scanauto kunnen we snel controleren op het betaald parkeren, zonder heel veel inzet van handhavers. Deze controle zorgt ervoor dat iedereen betaalt voor het parkeren. Door de hogere kans op een parkeerbon, gaan meer automobilisten betalen voor hun parkeerplek. Dit is ook eerlijk ten opzichte van automobilisten, die wel netjes voor parkeren betalen. We gebruiken de scanauto alleen voor de controle op het betaald parkeren.

Wat gebeurt er als de scanauto langskomt en ik nog niet heb betaald?

Tussen het moment van passeren van de scanauto en de nacontrole door de handhaver is voldoende tijd om te betalen bij de parkeerautomaat. Als je kiest voor mobiel parkeren, ook dan is er voldoende tijd om de parkeeractie te starten in de parkeerapp.

Waarom maakt de scanauto foto’s?

De scanauto maakt meerdere foto’s van de auto en de directe omgeving als bewijs voor eventuele bezwaarzaken bij een parkeerbon. Eventuele personen en kentekens van andere auto’s op de foto’s van de scanauto maken we direct onherkenbaar. De foto’s gebruiken we niet voor andere doeleinden. Als je betaald hebt om te parkeren, wissen we de beelden meteen. Bij een parkeerbon verwijderen we de foto’s na het einde van de bezwaartermijn.

Hoe gaat de gemeente om met mijn privacy bij het gebruik van de scanauto?

  • Met de leverancier van de scanauto is een overeenkomst gesloten dat persoonsgegevens correct worden verwerkt
    - Heb je betaald of een ander parkeerrecht, dan wissen we je gegevens (=kenteken) direct. Is er volgens de scanauto geen parkeerrecht, dan bewaren we je gegevens totdat de opvolger deze beoordeeld, maar maximaal 72 uur.
    - Als de beoordelaar constateert dat je een parkeerrecht hebt, wissen we je gegevens na constatering direct. (dus tussen 0 en 72 uur bewaard).
    - Als de beoordelaar constateert dat je geen parkeerrecht hebt, dan bewaren je gegevens maximaal 13 weken.
    De gemeente heeft de inzet van de scanauto op het privacybelang geanalyseerd. De scanauto voldoet aan de privacy-vereisten zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Eventuele personen en kentekens op de foto’s van de scanauto worden daarom onherkenbaar gemaakt.

Privacy en scanauto's

Veel informatie vindt u op de webpagina Privacy. We hebben hierop nog een aanvulling:
We verwerken in het kader van scanauto alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:
•kentekengegevens
•adresgegevens
•foto’s van geparkeerde auto’s en omgeving.
Handhavers van de afdeling IBOR verwerken deze persoonsgegevens met het Handhavingssysteem.
De grondslag voor deze verwerking persoonsgegevens is artikel 6 over de rechtmatigheid van de verwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, eerste lid onder e: de verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van een publieke taak.