Medisch advies

Vraagt u om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), Wmo-voorziening, bijzondere bijstand, studietoeslag of hulp bij schulden? Of krijgt u een bijstandsuitkering en wil de gemeente weten wat uw mogelijkheden zijn om te werken? Dan kunnen wij een onafhankelijk arts om medisch advies vragen.

Wat gebeurt er als wij een arts om advies vragen?

U wordt gebeld door Stichting SAP (Samenwerkende Adviserende Professionals). U krijgt een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Lukt het niet om u te bellen? Dan krijgt u een oproepbrief.

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de arts en soms lichamelijk onderzoek. Als het nodig is vraagt de arts medische informatie op bij bijvoorbeeld uw huisarts of specialist.

Hebt u zelf informatie van uw huisarts of specialist? Neem dit dan mee naar het spreekuur. Hebt u dat niet, dan hoeft u dat niet zelf op te vragen.

Hoe gaat het verder?

Na het onderzoek stuurt de arts een advies naar de gemeente. U ontvangt een kopie van het advies. Op basis van het advies neemt de gemeente een besluit.