Minimaregelingen

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat u en uw gezin meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er daarom (financiële) regelingen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw inkomen is niet hoger dan 120 % van de bijstandsnorm. Lees meer over welke inkomensgrens voor financiële regelingen voor u geldt.
  • U hebt geen vermogen/bezittingen met een waarde van meer dan € 5.940 (alleenstaande) of € 11.840 (alleenstaande ouder, gehuwd, samenwonend).

Meedoen is belangrijk

De regeling Meedoen is belangrijk bestaat uit vergoedingen voor:

  • Sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Denk aan lid worden van een sportclub, een cursus volgen, naar de schouwburg en concerten gaan, bezoek aan een museum en een abonnement bij de bibliotheek. Per gezinslid € 150 per jaar.
  • Zwemles voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Per kind € 150 per jaar, voor maximaal 2 jaar.
  • Tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen. Voor het basisonderwijs per kind € 100 per jaar en voor het voortgezet onderwijs per kind tot 18 jaar € 250 per jaar.

Meer informatie over Meedoen is belangrijk.

Aanvullende zorgverzekering Oss (AZOSS)

AZOSS is een aanvullende verzekering bij VGZ of CZ, aangeboden door de gemeente. AZOSS kent twee pakketten: een uitgebreid pakket en een extra uitgebreid pakket. VGZ en CZ geven een collectieve korting. Ook de gemeente betaalt mee aan uw verzekering (€ 20 / € 40). Hierdoor betaalt u maandelijks minder premie.
Meer informatie over AZOSS.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een gift of lening voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk aan rechtsbijstand, hoge ziektekosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt of een computer voor uw kind dat gaat studeren. Bijzondere bijstand moet u aanvragen voordat u kosten maakt.
Meer informatie over Bijzondere bijstand.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor iedereen die 3 jaar of langer van een laag inkomen leeft. Per kalenderjaar ontvangt u tussen €380 en € 560 belastingvrij.
Meer informatie over Individuele inkomenstoeslag.

Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag is er voor studenten met een beperking die (met hun bijbaan) hun studie niet kunnen betalen.
Meer informatie over Individuele studietoeslag.

Regionale regelingen in de gemeente Oss

Laatste wijziging: 08-02-2017