De Rotonde - Arbeidstrainingscentrum

De Rotonde is het arbeidstrainingscentrum van de gemeente Oss. Daar bekijken we wat uw werkmogelijkheden zijn. Wat kunt u al en waar moet u nog aan werken om de kans op werk te laten groeien? Het arbeidstrainingscentrum is in het gebouw van IBN: Industrielaan 63 in Oss.

Traject bij De Rotonde

Mensen die bij De Rotonde een traject volgen, onderzoeken hun werkmogelijkheden. Hun opleiding en werkervaring is heel verschillend. Dat maakt het (samen)werken bij De Rotonde ook zo leuk! Als u een traject gaat volgen bij De Rotonde, dan gaat dat zo:

1. Kennismakingsgesprek

U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De coach van De Rotonde vraagt naar de opleiding die u volgde, uw werkervaring, hoe uw persoonlijke situatie eruitziet en wat u wilt, kunt en nodig hebt om weer te gaan werken. Zo leren we u kennen en weten we wat u nodig heeft bij het vinden van een (betaalde) baan.

2. Kennismaking in de praktijk

Na het kennismakingsgesprek start de kennismakingsperiode. Deze duurt maximaal vier weken. Samen maken we afspraken over hoeveel dagdelen u per week bij De Rotonde werkt. In deze periode onderzoeken we uw werknemersvaardigheden. Denk aan: samenwerken en hoe u uw werk oppakt en aanpakt. Misschien heeft u klachten of lang niet gewerkt. Bij De Rotonde mag u uitproberen wat lukt en wat niet lukt. Zijn uw werknemersvaardigheden voldoende? Dan gaan we samen actief op zoek naar een betaalde baan. Zijn ze nog niet voldoende? Dan volgt u de arbeidstraining van De Rotonde.

3. Arbeidstraining

Op de werkvloer van De Rotonde oefenen we uw werknemersvaardigheden. Hiervoor maken we ook weer samen afspraken over hoeveel dagdelen u komt werken. U doet productiewerk. Met uw coach bespreekt u regelmatig hoe het gaat. Dat bekijken we zoals een werkgever naar een medewerker kijkt:
• Kunt u samenwerken?
• Hoe pakt u uw werk op?
• Kunt u alle dagen te werken?
• Wat zijn uw kwaliteiten?
• Zou ik u in dienst nemen?

Taalcoach

Spreekt u niet zo goed Nederlands? Op de Rotonde werken ook taalcoaches waarmee u extra kunt oefenen.

Wie werken er bij De Rotonde?

Bij De Rotonde werken coaches en werkbegeleiders. Zij werken samen met consulenten Werk, arbeidsdeskundigen en accountmanagers. Allemaal helpen ze u bij het vinden en krijgen van een nieuwe baan!

Coaches

Coaches begeleiden u op De Rotonde. Ze bespreken met u hoe het gaat en bij problemen helpen zij u. Zijn er lichamelijke of psychische klachten, waardoor u niet al het werk kunt doen? Dan kijkt de coach welke mogelijkheden er wel zijn. De coach schat in welke stappen u nodig heeft om betaald werk te vinden. En meldt u aan voor het vervolgtraject dat daar bij past.

Werkbegeleiders

Werkbegeleiders begeleiden u op de werkvloer. Zij zorgen dat het werk goed gaat en leggen uit wat u moet doen. Ze kijken naar uw werkgedrag en bespreken dit met uw coach.

Consulenten Werk

Bent u klaar voor een betaalde baan? Dan bekijkt u samen met uw Consulent Werk naar de mogelijkheden. De consulent helpt u ook bij het solliciteren.

Jobcoaches

Misschien heeft u bij uw nieuwe baan net wat extra begeleiding nodig. Daar helpt een jobcoach u bij. Zij bespreken met u en uw werkgever hoe het gaat en wat er nodig is om uw werk te kunnen doen. Een jobcoach houdt in de gaten dat het goed blijft gaan op uw werk. Gaat het even niet goed? Dan kijken jullie hoe jullie dit samen (met de werkgever) kunnen oplossen. Lees meer over jobcoaching.

Arbeidsdeskundigen

Heeft u een ziekte of lichamelijke klachten en weet u daarom niet goed wat voor werk u het beste kunt doen? Dan kan uw coach een arbeidsdeskundige vragen uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt vast te laten stellen.

Accountmanagers

Accountmanagers hebben contact met bedrijven en zoeken de banen voor u. Zij zijn contactpersoon bij werkervaringsplaatsen (WEP) en vacatures.

Klacht en vertrouwenspersoon

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een medewerker? Dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudscommissie. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van De Rotonde: Gonny Driessen. Zij is een onafhankelijk persoon, waarmee u in vertrouwen kunt praten. Bel 06 1093 8093 of mail naar g.driessen@gimd.zorgvandezaak.nl.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over De Rotonde? Bel ons via 14 0412.

Adresgegevens

De Rotonde
Industrielaan 63
5349 AE Oss