Aanpak Voorkoming Escalatie

Een gezin, persoon of huishouden met problemen op meerdere levensgebieden krijgt vaak te maken met hulpverleners van verschillende organisaties. Goede samenwerking is dan onmisbaar. Daarvoor werken we in de gemeente Oss met de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). Dit is een werkwijze om hulpverlening op tijd in te schakelen, uit te breiden als dat nodig is en samenwerking tussen organisaties te versterken.

Waarom werken we met AVE?

Hulpverleners van organisaties als ONS Welzijn, Novadic Kentron, Verdihuis, politie, GGD en gemeente Oss merken in de dagelijkse praktijk de noodzaak van een gezamenlijke en eenduidige manier van werken. Daarvoor is het landelijk samenwerkingsmodel AVE gekozen. Naast goede samenwerking tussen organisaties is ook duidelijkheid over regie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid belangrijk voor goede hulpverlening. AVE levert maatwerk vanuit de stelregel ‘Ik kan, ik wil, ik heb nodig’ om personen, gezinnen of huishoudens te ondersteunen.

Het begint met een QuickScan

Wil je als hulpverlener een gezin, persoon of huishouden aanmelden voor AVE vul dan de QuickScan in of doe dat samen met de hulpvrager. Daarna volgt een gesprek met de inwoner en het netwerk van familie, vrienden, buren of vrijwilligers. Er komt een zogenaamde regisseur die het aanspreekpunt is voor de hulpvrager én voor alle hulpverleners. Vanuit de werkwijze ‘Ik kan, ik wil, ik heb nodig’ komt naar voor wat het allerbelangrijkste probleem is om op te lossen. We kijken wat het gezin, de persoon of het huishouden zelf kan doen, waar hulp nodig is en wie daarbij helpt.

Meer weten?

Heb je vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met Willie Remmerswaal via w.remmerswaal@oss.nl of Robert Jans via robert.jans@ons-welzijn.nl.