Veelgestelde vragen Mantelzorg en wonen

Deze pagina hoort bij: Mantelzorg en wonen.

Moet ik aantonen dat ik een mantelzorger ben?

Ja, u hebt een indicatie nodig. Een consulent van de gemeente bekijkt of er sprake is van mantelzorg. De gemeente kan u ook vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie dat er (medische) behoefte is aan langdurige zorg door de mantelzorger.

U hoeft deze indicatie niet zelf te regelen. Neem altijd eerst contact op met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 14 0412. Zij vertellen u hoe het verder gaat.

Mag ik extra bouwen voor een mantelzorgwoning?

Voor de bouw van een mantelzorgwoning gelden de reguliere bouwregels. Er mag niet ‘extra’ voor worden gebouwd, bovenop de reguliere bouwmogelijkheden. Als aanvulling op de reguliere bouwmogelijkheden mag u, buiten de bebouwde kom, een tijdelijke mantelzorgunit plaatsen. Hieraan zijn, vanuit het bestemmingsplan, wel regels verbonden.

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

Wilt u bouwen, informeer dan vooraf ook uw buren over de bouwplannen. Bij het bouwen hebt u ook te maken met het burenrecht. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) helpen als u er met de buren niet uitkomt. Maar in veel gevallen wordt u het eens met uw buren na een kleine aanpassing van uw plan.

Krijgt de mantelzorgwoning een eigen adres en huisnummer?

Als een mantelzorgwoning een zelfstandige woning is met een eigen toegang die van binnen en buiten afsluitbaar is, dan krijgt de mantelzorgwoning een eigen adres en huisnummer. Dat betekent dat alle kosten die iemand heeft die zelfstandig woont, zoals rioolbelasting, ook voor die woning gelden.

Welke gevolgen heeft het als er iemand bij mij komt wonen?

Als iemand bij u in huis komt wonen is er sprake van een gedeeld huishouden. Dat kan gevolgen hebben voor:

  • Belasting. Toeslagen, zoals de huurtoeslag, kunnen verlaagd worden.
  • Uitkering. Als de mantelzorger of de zorgbehoevende een uitkering heeft, dan kan deze uitkering gekort worden.
  • Wmo-indicatie. Er kunnen gevolgen zijn voor de Wmo-indicatie van de zorgbehoevende.

Dit geldt niet voor een zelfstandige mantelzorgwoning, met eigen adres en huisnummer.
Wilt u meer weten over gevolgen voor uw Wmo-indicatie of uitkering? Vraag er naar bij uw consulent Inkomen of Wmo.

Waarom faciliteren gemeenten mantelzorgwoningen?

Mensen willen langer thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Deze mogelijkheid sluit goed aan bij de veranderingen in de zorg waarbij een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en de hulp uit het sociaal netwerk. Als de mantelzorger dicht bij de zorgbehoevende woont, dan ontlast dat de mantelzorger.

Stijgt de waarde van mijn woning door de mantelzorgwoning?

Een tijdelijke mantelzorgwoning kan worden aangemerkt als onroerend goed en kan dus gevolgen hebben voor de WOZ-waarde van de woning en daarmee voor de hoogte van gemeentelijke heffingen en het eigenwoningforfait.