Aan de slag met de krachten en kansen van uw buurt!

Elk dorp, kern en wijk heeft z’n eigen krachten, knelpunten en kansen. Inwoners hebben ook eigen vragen, wensen en behoeften. Om beter te weten welke vragen en behoeften er zijn, maken we samen voor ieder gebied een Sociale Agenda. Daar gaan we daarna ook samen mee aan de slag! Op deze pagina staat hoe we dat doen en hoe u kunt meedenken en meedoen.

Waar begin je? Bij de Wijkfoto Oss!

De gemeente Oss is verdeeld in 11 gebieden. Elk gebied heeft een eigen Wijkfoto*. In de Wijkfoto staat allerlei informatie. Bijvoorbeeld over het aantal inwoners en hun leeftijd, hoeveel gezinnen er wonen, hoe groot die gezinnen zijn en wat het gemiddelde inkomen is. In de Wijkfoto staan ook cijfers over hoe inwoners hun gezondheid en welzijn beleven. Is het fijn wonen in de buurt? Voelen inwoners zich veilig? Kunnen zij zelfstandig leven of hebben ze hulp nodig? U ziet de ervaringen van verschillende leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

De gemeente Oss is verdeeld in 11 gebieden, waarvoor een wijkfoto gemaakt is. De gebieden zijn:

1. Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel
2. Schadewijk
3. Ruwaard
4. Noordwest
5. Oss-Zuid
6. Megen, Haren, Macharen

7. Berghem
8. Ravenstein
9. Herpen
10. Lith
11. Geffen

Met de wijkfoto kunt in u de informatie van uw gebied vergelijken met de gemeente Oss. Bekijk de Wijkfoto Oss hier!

Samen een Sociale Agenda maken

De informatie uit de Wijkfoto gebruiken we om met u en professionals uit de buurt te praten over de sociale vraagstukken in hun wijk, dorp of kern. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: woonwensen van ouderen, jongeren die elkaar ergens willen ontmoeten, vrijwilligerswerk in de buurt, eenzaamheid onder dorpsgenoten, onderwijs en opvang op loopafstand, samen eten voor ouderen, wat inwoners zelf kunnen doen aan overlast of huiswerkbegeleiding in het wijkcentrum. De belangrijkste vraagstukken en acties zetten we in de Sociale Agenda. Dat doen we voor elk gebied. Daarmee gaan we dan samen de komende jaren aan de slag!

Meedoen?

De Sociale Agenda maken kunnen wij niet alleen. Daar hebben we uw hulp bij nodig! In april starten de bijeenkomsten voor het maken van de Sociale Agenda. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen.

Bijeenkomsten:

Het kan en mag weer! De eerste bewonersbijeenkomsten zijn of worden gepland. Houd deze pagina in de gaten voor de bewonersbijeenkomst bij u in de buurt. U kunt daarvoor ook de website van uw wijk- of dorpsraad en uw wijk- of dorpskrant in de gaten houden.

Centrum/Krinkelhoek/Mettegeupel

Woensdag 20 april
19.30 tot 21.00 uur (Inloop vanaf 19.15 uur)
Waar: Ontmoetingscentrum Meteoor
Oude Litherweg 20
Vooraf opgeven is niet nodig.

Herpen - ’t Slotje

Dinsdag 10 mei
20.00 uur
Opgeven via: info@dorpsraadherpen.nl

Oss Noord-West

Donderdag 16 juni
19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Waar: De Hille
Opgeven via: peter.vanderpoort@ons-welzijn.nl of 06 – 10789749

Websites wijk- en dorpsraden

* De Wijkfoto is gemaakt door de GGD, ONS welzijn en gemeente Oss.

Klik hier om naar de enquête te gaan.