Mantelzorg en een laag inkomen

Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met minder inkomen en/of extra kosten. De gemeente biedt daarvoor verschillende vergoedingen en vrijstellingen.

Zorgverzekering voor mensen met minimum inkomen

Vergoedingen voor mantelzorg door verzekeraars zijn vooral gericht op vervangende mantelzorg (respijtzorg). Sommige verzekeraars vergoeden ook de kosten van een mantelzorgmakelaar, cursussen of uitstapjes voor mantelzorgers.

Gemeente Oss heeft voor mensen met een minimum inkomen een collectieve zorgverzekering: gemeentepolis AZOSS. Daarin zit ook een extra vergoeding voor mantelzorgers. Kijk voor de vergoedingen op www.gezondverzekerd.nl.

Mantelzorg en bijstand

Krijgt u een bijstandsuitkering van de gemeente Oss? Dan kunt u als mantelzorger misschien gebruik maken van deze mogelijkheden:

Bijzondere bijstand

De gemeente heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om bijzondere bijstand te verlenen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan reiskosten. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via 14 0412. Medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen vertellen u graag wat er mogelijk is.

Kostendelersnorm

Woont u met meerdere volwassenen in een huis? En bent u mantelzorger? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent. Per geval wordt bekeken wat dit betekent voor uw uitkering.

Sollicitatieplicht

Heeft u vanuit uw uitkering een sollicitatieplicht? En bent u mantelzorger? Neem dan contact met uw inkomensconsulent. Elke situatie wordt apart bekeken.

Andere regelingen

De Belastingdienst en zorgverzekeraars hebben ook regelingen voor mantelzorgers.
Lees meer over zorgverzekeraars op de website van Mantelzorg NL.
Lees meer over belastingaftrek zorgkosten op de website van Regelhulp.