Mantelzorg

Wat is mantelzorg

Als u onbetaald en voor langere tijd zorgt voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, dan bent u mantelzorger.
Lees meer

Mantelzorgcompliment aanvragen

Ontvangt u mantelzorg en wilt u degene bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen.
Lees meer

Mantelzorg en wonen

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, dochter of een ander familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont.
Lees meer

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorg is een mooie, maar soms ook zware taak. Gelukkig zijn er allerlei organisaties die kunnen ondersteunen.
Lees meer

Verzekering voor mantelzorgers

De gemeente Oss heeft een gratis Vrijwilligersverzekering. Als mantelzorger bent u automatisch verzekerd voor het onderdeel ‘Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilliger’.
Lees meer

Jonge mantelzorgers

Zorg jij regelmatig voor een familielid met een ziekte of beperking? Dan ben jij een jonge mantelzorger. Zorg dan ook goed voor jezelf. Door over je zorg(en) te praten, je grenzen aan te geven en hulp te zoeken als het nodig is.
Lees meer

Werk en mantelzorg

De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. U kunt verschillende dingen doen om te voorkomen dat u overbelast raakt.
Lees meer (website Mantelzorg NL)

Mantelzorg en een laag inkomen

Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met minder inkomen en/of extra kosten. De gemeente biedt daarvoor verschillende vergoedingen en vrijstellingen.
Lees meer

Zorgt u voor iemand?

ONS welzijn biedt op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers. Op hun website vindt u bijvoorbeeld een overzicht van cursussen en activiteiten en een handige 3-minutencheck.
Lees meer (website ONS welzijn)

Campagne 'Deel je zorg'

In de gemeente Oss wonen ruim 12 duizend mantelzorgers. De meesten kunnen dat prima combineren met hun dagelijkse bezigheden en terugvallen op familie, vrienden of kennissen. Maar wat als dat even niet lukt? Gemeente Oss vindt het belangrijk dat mantelzorgers dan hun zorg delen en hulp en ondersteuning zoeken en vinden. Daarom sluiten wij aan bij de campagne ‘Deel je zorg.’ van het Ministerie van VWS.
Lees meer

Klik hier om naar de enquête te gaan.