Veelgestelde vragen mantelzorgcompliment

Ontvangt u mantelzorg en wilt u degene die voor u zorgt bedanken? Dan kunt u voor uw mantelzorger een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente. Lees hier de veelgestelde vragen.

Wat is precies een mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen langdurig (langer dan drie maanden en gemiddeld minstens acht uur per week) en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Zij doen dit omdat zij een persoonlijke band hebben met de persoon voor wie zij zorgen. Een mantelzorger is meestal een partner, kind, vader of moeder, een ander familielid, vriend of kennis.

Wat een mantelzorger precies doet, is bij iedereen anders. Het kan bestaan uit huishoudelijke hulp, toezicht en gezelschap, begeleiding bij het vervoer of de administratie. Maar er zijn ook mantelzorgers die helpen bij het douchen, aankleden en naar de wc gaan.

Is er verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg?

Ja, mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Mantelzorg overkomt je omdat je een persoonlijk band hebt met degene die (plotseling) zorg nodig heeft. Daar kun je ook niet zomaar mee stoppen. Vrijwilligers zorgen vaak via een vrijwilligersorganisatie en kunnen er ook voor kiezen om weer te stoppen met de zorg.

Ik kan zelf geen aanvraag indienen. Mag ik mijn mantelzorger vragen mij te helpen?

Ja, als u het formulier niet zelf kunt invullen, mag iemand anders dat namens u doen. Dat kan uw mantelzorger zijn.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Het mantelzorgcompliment van 2023 kunt u vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 aanvragen.

Kan ik meerdere mantelzorgcomplimenten aanvragen?

Nee, u kunt één mantelzorgcompliment aanvragen.

Ik heb twee mantelzorgers. Ik wil hen graag allebei belonen met een mantelzorgcompliment. Kan dat?

Nee, u kunt maar voor één mantelzorger een mantelzorgcompliment aanvragen. U kiest zelf voor wie u het aanvraagt.

Kunnen meerdere mensen op één woonadres elk een eigen mantelzorgcompliment aanvragen?

Ja, dat kan. Als bijvoorbeeld beide partners mantelzorg ontvangen, dan kunnen zij allebei per jaar één mantelzorgcompliment aanvragen.

Kunnen meerdere mensen voor dezelfde mantelzorger een mantelzorgcompliment aanvragen?

Ja, dat kan. Denk bijvoorbeeld aan een vader en moeder die ieder voor dezelfde dochter een mantelzorgcompliment aanvragen.

Mijn mantelzorger woont niet in de gemeente Oss. Kan ik voor hem een mantelzorgcompliment aanvragen?

Ja, dat kan. Uw mantelzorger hoeft niet in de gemeente Oss te wonen.

Mag een kind ook (met hulp) een mantelzorgcompliment aanvragen?

Ja, dat mag. De ouder/verzorger van het kind mag het mantelzorgcompliment namens het kind aanvragen.

Wat doet de gemeente met de informatie die ik opschrijf op het aanvraagformulier?

De gemeente gebruikt uw gegevens op het aanvraagformulier alleen voor deze aanvraag.

Komt de uitkering van mijn mantelzorger in gevaar als ik een mantelzorgcompliment geef?

Nee, daar heeft het mantelzorgcompliment geen invloed op.

Ik sta ingeschreven in de gemeente Oss, maar woon in een instelling buiten de gemeente Oss. Kan ik dan een mantelzorgcompliment aanvragen?

Als u staat ingeschreven in de gemeente Oss, dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen.