Medisch advies

Vraagt u bij de gemeente om een gehandicaptenparkeerkaart of Wmo-voorziening, bijzondere bijstand of schuldhulpverlening? Of krijgt u een bijstandsuitkering en wil de gemeente weten wat uw mogelijkheden zijn om te werken? Dan kunnen wij een medisch advies opvragen bij een onafhankelijk arts.

Wat gebeurt er als u een medisch onderzoek krijgt?

U wordt gebeld door Oreon Projecten. Zij maken een afspraak met u. Dit is meestal een spreekuurafspraak. In heel bijzondere gevallen komt de arts bij u thuis. U krijgt een bevestiging van de afspraak met de post of per mail. Lukt het niet om u te bellen? Dan krijgt u een oproepbrief thuis.

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de arts en soms lichamelijk onderzoek. Als het nodig is vraagt de arts medische informatie op bij bijvoorbeeld uw huisarts of specialist.

Hebt u zelf informatie van uw huisarts of specialist? Neem dit dan mee naar het spreekuur. Hebt u dat niet, dan hoeft u dat niet zelf op te vragen.

Na het onderzoek bespreekt de arts de conclusie van het onderzoek met u. Daarna geeft de arts advies aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag.

Klik hier om naar de enquĂȘte te gaan.