Wmo-toezicht

Deze informatie is voor zorgaanbieders die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo in de regio Noord Brabant Noordoost.

De regio bestaat uit de gemeenten Boekel, Landerd, Land van Cuijk, Uden, Bernheze en Oss.

Wmo-toezicht: Toezicht op de kwaliteit van zorg van Wmo-aanbieders

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen. De gemeenten in de regio Noord Brabant Noordoost hebben dit kwaliteitstoezicht gezamenlijk georganiseerd. Het bestaat uit twee onderdelen:

  • 1. Toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten --> Toezichthouder is GGD Hart voor Brabant (GGD HvB).
  • 2. Algemeen Wmo-toezicht / toezicht op basis van signalen --> Toezichthouder (namens alle regiogemeenten) is toezichthoudend ambtenaar bij gemeente Oss.

1. Hoe meldt u een calamiteit- of geweldsincident?

  • Het meldpunt is het regiosecretariaat van de GGD via telefoon 088- 3686888.
  • Stuur naast de telefonische melding ook altijd een melding via het meldformulier van GGD HvB.

LET OP: meld uw calamiteit of geweldsincident binnen twee werkdagen bij GGD HvB. Dit bent u als gecontracteerde Wmo-aanbieder verplicht.

Hoe gaat het verder na uw melding van een calamiteit of geweldsincident?

GGD HvB pakt uw melding de eerstvolgende werkdag op. De GGD neemt contact op met uw organisatie voor aanvullende informatie en overlegt met de toezichthouder Wmo van de gemeente (zie 2).
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderzoek naar de calamiteit. De GGD ziet hier op toe en doet zo nodig aanvullend onderzoek. Na het onderzoek stelt de GGD een rapport op met advies en hoe de situatie verbeterd kan worden.
Lees meer in de GGD factsheet calamiteiten 2019 of het meldprotocol op de website van de GGD Hart voor Brabant.

2. Algemeen Wmo-toezicht / toezicht op basis van signalen

Voor het algemeen Wmo-toezicht is een toezichthoudend ambtenaar aangesteld bij de gemeente Oss. Die voert voor de regio het signaalgericht toezicht uit. Het gaat hierbij om toezicht als er (terugkerende) signalen zijn vanuit bijvoorbeeld klachtenprocedures, signalen van consulenten, contractmanagers enz.
Lees meer in Kwaliteitstoezicht Wmo Noordoost-Oost Brabant (pdf)
De Toezichthouder Wmo is bereikbaar via wmotoezicht@oss.nl of telefonisch via 14 0412.

De GGD toezichthouder voert het calamiteitenonderzoek altijd uit in samenwerking met de toezichthouder Wmo van de gemeente Oss.