Wmo-toezicht

Deze informatie is voor zorgaanbieders die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo in de regio Brabant Noordoost-Oost (BNO-O).

De regio bestaat uit de gemeenten Boekel, Maashorst, Land van Cuijk, Bernheze en Oss.

Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van geleverde Wmo-voorzieningen. De gemeenten in de regio BNO-O hebben dit kwaliteitstoezicht gezamenlijk georganiseerd. Het bestaat uit twee onderdelen:

Wat Wie
Toezicht bij calamiteiten en geweldsincidenten GGD Hart voor Brabant (GGD HvB)
Algemeen Wmo-toezicht | proactief toezicht | signaalgericht toezicht Toezichthoudend ambtenaar van de regio BNO-O

Hoe meldt u een calamiteit- of geweldsincident?

LET OP: meld uw calamiteit of geweldsincident binnen twee werkdagen bij GGD HvB. Dit bent u als Wmo-aanbieder verplicht.

Hoe gaat het verder na uw melding?

De toezichthouder Wmo van de GGD HvB neemt contact op met uw organisatie voor aanvullende informatie en de vervolgprocedure. De GGD toezichthouder voert het calamiteitenonderzoek altijd uit in samenwerking met de toezichthouder Wmo van de regio BNO-O.

Lees meer over de vervolgprocedure in de GGD factsheet calamiteiten 2021 of het meldprotocol op de website van de GGD Hart voor Brabant.

Wat doet de Toezichthouder Wmo?

Voor het algemeen Wmo-toezicht is een toezichthoudend ambtenaar aangesteld. Die voert voor de regio BNO-O het proactief toezicht en het signaalgericht toezicht uit. Bij signaalgericht toezicht gaat het bijvoorbeeld om toezicht als er (terugkerende) signalen zijn vanuit bijvoorbeeld klachtenprocedures, signalen van consulenten, contractmanagers enz.

Lees meer in Kwaliteitstoezicht Wmo Noordoost-Oost Brabant (pdf)
(Let op: inmiddels zijn de deelnemende gemeenten gefuseerd tot gemeenten Boekel, Maashorst, Land van Cuijk, Bernheze en Oss.)

Contact met de toezichthouder

De toezichthouder Wmo is bereikbaar via wmotoezicht@oss.nl of telefonisch via 14 0412.