1.1.2 Wegcategorisering

Binnen de gemeentegrenzen van Oss zijn een drietal wegtypen te onderscheiden, te weten:

  • Stroomweg (buiten beschouwing; in beheer en onderhoud rijk en provincie)
  • Gebiedsontsluitingsweg
  • Erftoegangsweg

Deze wegtypen komen, met uitzondering van de stroomweg, zowel binnen (bibeko) als buiten (bubeko) de bebouwde kom voor. De wegtypen zijn daarnaast onderverdeeld in sub-wegtypen. In onderstaande tabellen zijn voor wegen binnen en buiten de bebouwde kom de wegcategorisering weergegeven.

Overzichtkaart wegencategorisering

Wegcategorisering binnen de bebouwde kom (BIBEKO)
GOW GOW GOW ETW ETW
Type I II 70 I II
Snelheid auto 70 km/uur 50 km/uur 30 km/uur 30 km/uur
Intensiteit > 10.000 6.000 – 15.000 4.000 – 6.000 < 4.000
Minimale binding regio lokaal wijk buurt
Vrachtverkeer veel matig matig zeer weinig
%vrachtverkeer 10 5 2 2
Vrachtauto / etm >1000 250-750 80-120 <80

Bij bedrijventerreinen altijd overleggen met de wegbeheerder.

Wegcategorisering buiten de bebouwde kom (BUBEKO)
GOW GOW ETW ETW Fietspad
Type I II I II
Snelheid auto 80 km/uur 80 km/uur 60 km/uur 60 km/uur
Intensiteit >20.000 6.000 - 20.000 4.000 - 6.000 <4.000
Minimale binding regio regio Verblijfsgebied Verblijfsgebied
% Vrachtverkeer 5 5 2 2
Vrachtauto / etm >1000 120-1000 80-120 <80