2.10 Vaststellen bouwpeil

  • Het vaststellen van het bouwpeil is van belang om te voorkomen dat bij hevige regenval het water de woning in zou kunnen stromen. Bij eventuele tijdelijke waterberging op straat speelt het bouwpeil een belangrijke rol. Onderstaande uitgangspunten worden daarbij gehanteerd:
    • minimaal 0,30 m boven wegas; verder op basis van de volgende rekenregels:
    • voor de rijbaan (tonrond) 2,5 cm afschot per meter; voor een standaard trottoirband 12 cm hoogte; voetpad 2 cm per meter omhoog; vanaf erfgrens tot aan de woning 2 cm per meter omhoog; voor dorpel 5 cm omhoog;
    • Voorbeeld: voetpad 2 m, rijbaan 5 m en voortuin 3 m = (5/2*2,5)+12+(2*2)+(3*2)+5 = wegas + 33cm.
    • Bij panden die binnen twee meter van het openbaar gebied liggen (binnen de bebouwde kom) dient een hoogtemeting uit te worden gevoerd om de situatie exact in beeld te brengen.