2.15 Vetafscheider

  • Geloosd en stollend vet zal zich in het riool afzetten. Dat vermindert de afvoercapaciteit van het riool en kan zelfs tot verstopping leiden. Stollend vet belemmert dan ook de doelmatige werking van het openbaar riool. Het lozen van plantaardige of dierlijke oliën of vetten op de riolering is daarom niet toegestaan;
  • Uitgangspunt is NEN-EN 1825 1-2 voor dimensionering en onderhoud van een vetafscheider. Zie ook Infomil en het activiteitenbesluit artikel 2.2 lid 3 en 4 en artikel 3.131 lid 5;
  • De Milieudienst van de gemeente beoordeeld een verzoek tot gelijkwaardigheid;
  • Een olie- en vetafscheider moet voorzien zijn van een CE-markering;
  • De aanleg van de voorziening geschiedt op aanwijzing en ter goedkeuring van de ambtenaren van de afdeling Beheer Openbare Ruimte.