2.16 Overdracht / revisie

 • In het kader van de overdracht van de riolering is het volgende van toepassing:
 • Beoordeling van opleveringscamera-inspectie. De camera-inspectie moet uitgevoerd worden conform NEN–EN 13508-2+A1:2011 en NEN 3398:2015 nl;
 • Een rapport waarin tenminste is opgenomen: controle verdichting in rioolsleuf; controle afpersing riolering. Zie ook NEN 3650-1:2019 (ontwerp) par. 9.9;
 • Eisen omtrent uitvoering en rapportage moeten in het bestek worden vermeld;
 • De gegevens digitaal aanleveren, inclusief rekenblad met putcoördinaten;
 • Zie de bijlage voor de maatstaven betreffende de opleveringseisen;
 • Revisiegegevens op basis van NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 nl:
  • Strenglengte, materiaal leiding, diameter, stroomrichting, BOB maten;
  • Putnummer; maaiveldhoogte in woonrijpfase; bij toepassing verdiepte putten ook putbodemhoogte;
  • Huisaansluitingen & kolkaansluitingen met afstand vanaf put; aanduiding met bolletje' en 'vierkantje'; diameter en materiaal van leiding;
  • De ligging van het ontstoppingsstuk vastleggen ten opzichte van de bebouwing of ten opzichte van de inlaat als er (nog) geen bebouwing aanwezig is;
  • Materiaal putten (beton, kunststof); beton=vierkant en kunststof=rond;
  • Type leiding wordt aangeduid met verschillende lijntypes (DWA, IT, HWA, gemengd);
  • Aparte lijst met Put-coördinaten opgeven;
  • Legenda op tekening;
  • Eventuele fundering van de riolering aangeven (ook grondverbetering);
  • Eventuele lengte en hoogte van overstortdrempel;
  • Plaats en afmetingen van rioolafsluiters en terugslagkleppen;
  • Straatnaam weergeven;
  • Niet zichtbare knikpunten in een leiding dienen te worden vastgelegd tov vaste punten;
 • Ten behoeve van de overdracht wordt een revisietekening verlangd. Het digitale bestand dient in DGN-formaat en op schaal (inclusief schaalbalk) in PDF-formaat te worden aangeleverd. Na oplevering moet een rioolcamera-inspectie aan de gemeente Oss worden aangeleverd;
 • Revisiegegevens aanleveren binnen 1 maand na eerste oplevering van het werk.