2.5 Waterbergende wegfundatie

  • De fundatie aanbrengen onder de gehele rijbaanbreedte;
  • Fundatie dient 60mm/h over afwaterend oppervlak te verwerken (infiltratiecomponent meegerekend);
  • Zie eisen wegbeheer mbt draagkracht en type hardsteen;
  • De fundatie omhullen in een geotextiel;
  • Fundatielaag altijd voorzien van een nooduitlaat ivm zware regenval;
  • Ontluchtingsmogelijkheid: bij asfalt geldt voor elke 75 m3 lucht een ontluchting door middel van een WT-kolk of vergelijkbaar in het trottoir;
  • Verharding door middel van WT-kolken of vergelijkbaar aansluiten op de fundatie;
  • Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. nutsvoorzieningen.