2.6 Peilbuizen

 • Peilbuis minimale diameter 32 mm; buismateriaal PE of PP;
 • Géén zandvang toepassen in filterbuis;
 • Eea conform NEN-EN-ISO 14688-1+A1+C11:2016 (NEN 5104) en BRL2001;
 • Het filter afwerken met vierkant gietijzeren straatpot of beschermkoker (in het veld);
 • Rondom buis filtergrind (ca 3 cm) toepassen; kwartsfiltergrind (1,0-1,6 mm) conform DIN 19623;
 • Boorgat boven het filter afdichten met zwelklei;
 • Na plaatsing het filter schoonpompen;
 • Min. afstand tot sloot/greppel 25 m; min. Afstand tot een boom 15 m;
 • KLIC melding uitvoeren;
 • Vergunning nodig tbv boringsvrije zone of grondwaterbeschermingsgebied;
 • Adhv boorbeschrijving: diepte filter en filterlengte bepalen conform NEN 5766.
 • De peilbuis inmeten met X,Y en Z coördinaten (GPS-meting);
 • BRO: gegevens peilbuis conform standaard van de BRO (XML Peilbuisgegevens uploaden naar de BRO in overleg met opdrachtgever).