Vragen en antwoorden asbestdaken

Laatst gewijzigd op: 18-08-2023

Steeds meer eigenaren verwijderen hun asbestdak en kiezen daarmee voor een gezond dak.

Asbest algemeen

Waarom zou ik mijn asbestdak verwijderen?

Weer en wind kunnen ervoor zorgen dat schadelijke asbestvezels vrijkomen uit verouderde asbestdaken van minimaal 25 jaar oud. Hoe ouder het dak, hoe groter de kans dat dit gebeurt. Deze kankerverwekkende asbestvezels komen in de lucht en grond terecht. Met het vervangen van uw asbestdak zijn er minder risico’s voor de gezondheid.

Wat gebeurt er als ik mijn asbestdak laat liggen?

Wanneer het asbestdak blijft liggen, is het slim om de voorwaarden van uw opstalverzekering te checken. Als uw asbestdak beschadigd raakt – bijvoorbeeld door brand, hagel of wind- kunnen er asbestdeeltjes in de omgeving terechtkomen. Dit moet door een gecertificeerd bedrijf veilig worden opgeruimd. De kosten om dit op te ruimen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Sommige verzekeraars verzekeren geen asbestdaken meer of betalen maar een gedeelte van deze kosten.

Zit er asbest in mijn dak?

Is de schuur voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest in het dak zitten. Asbest werd tot 1994 verwerkt in golfplaten, platte dakleien en soms bitumen. Op de meeste woonhuizen in Nederland ligt géén asbest. Het zit níét in gewone dakpannen en ook niet in rieten daken. Golfplaten bevatten géén asbest als op de één-na-laatste golf van de plaat deze letters staan: NT, AF, AFM, NA, AP of AV. Bekijk hier een film hoe asbest in huis is te herkennen.

Waar kan asbest zitten?

  • In golfplaten, bijvoorbeeld op een aanbouw of schuurtje. Tot in de jaren 80 werd asbest in golfplaten verwerkt. Asbestplaten liggen ook op veel boerenschuren. Staat op de golfplaat één van deze letters, dan zit er zeker asbest in: AT, NF, CAF.
  • In leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Maar dakleien kunnen ook van (lei)steen zijn, daarin zit geen asbest. Heeft u dakleien? Laat een professional checken of er asbest in zit.
  • Soms in bitumen op platte daken. Is het bitumen in of na 1994 aangebracht, dan zit er géén asbest in. Is het bitumen ouder, laat dan een professional checken of er asbest in zit. Let op: een nieuwe laag bitumen kan zijn 'vastgelijmd' op een oude asbesthoudende laag. In dat geval moet u het hele bitumen dak laten vervangen.

Praktisch: zelf doen

Mag ik mijn asbestdak zelf verwijderen?

Als een asbestdak minder dan 35 m² groot, niet vastgelijmd of gespijkerd en niet verweerd is mogen asbestgolfplaten, zonder asbestinventarisatie vooraf, verwijderd worden. Het is belangrijk uzelf en uw omgeving goed te beschermen tijdens de klus met beschermende kleding en de juiste manier van werken. Het asbestdak moet u na het verwijderen, dubbel verpakt in dik plastic, inleveren bij het Duurzaamheidsplein in Oss. Vijf werkdagen voor het slopen dient u wel een sloopmelding door te geven. Inwoners van gemeente Oss kunnen tot 35m2 asbestdak gratis inleveren bij het Duurzaamheidsplein.

Bekijk voor het verwijderen goed hoe u het dak veilig kunt verwijderen.

Wie mag je helpen als particulier bij het saneren van een dak kleiner dan 35 m2?

U kunt anderen helpen of vragen om u te helpen, als die persoon maar niet betaald wordt voor zijn of haar hulp.

Hoe vaak mag ik als particulier een asbestdak saneren?

U mag zeker uw buren of kennissen meehelpen met het verwijderen van hun asbestdak, als u maar niet betaald wordt voor uw hulp. Bovendien mag er maar maximaal 35 m² dak per perceel verwijderd worden. Bedenk wel dat hoe meer asbestvezels u gedurende uw leven inademt, hoe groter de kans op het krijgen van kanker door asbest.

U leest meer over de risico’s bij blootstelling aan asbest op de website van het RIVM.

Welke opties heb ik voor een nieuw golfplaten dak?

Een golfplaten asbestdak kunt u vervangen door twee verschillende nieuwe materialen: plastic of vezelcement golfplaten. Beide zijn een goede keuze. Kies voor vezelcement platen wanneer u veel ruimte tussen de horizontale balken moet overbruggen. Twijfelt u? Vraag of een verkoper u kan adviseren. Bekijk deze handige instructiefilm hoe u zelf een nieuw golfplaten dak kunt plaatsen.

Waar moet ik de sanering van een asbestdak als particulier melden?

Het verwijderen van asbest moet u altijd - minimaal 5 werkdagen van tevoren - melden via het online omgevingsloket

Deze melding moet u ook laten zien bij de medewerkers van het Duurzaamheidsplein wanneer u het asbestafval komt inleveren.

Zijn er financieringsmogelijkheden voor het verwijderen van een asbestdak?

U kunt daarvoor gebruik maken van de Duurzaamheidsregeling van gemeente Oss waarbij dit dan wel gecombineerd moet worden in combinatie met dakisolatie en/of het plaatsen van zonnepanelen. Bekijk hier Stimuleringslening Duurzaamheid

Ook kent gemeente Oss de Verzilverlening die onder ander ook gebruikt kan worden voor het verwijderen van asbest en de daarmee verband houdende (herstel-)werkzaamheden. Beide regelingen (duurzaamheids- en verzilverlening) worden uitgevoerd door het stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Let op: geld lenen kost geld.

Mijn schuur is geschakeld en mijn buren willen niet meedoen. Wat kan ik doen?

Het is vervelend wanneer een asbestdak dat geschakeld is, moet blijven liggen omdat buren niet willen meewerken. Probeer te achterhalen wat voor de buren de reden is om niet te vervangen en kijk of er een oplossing te vinden is. Asbestdaken moeten namelijk in zijn geheel worden verwijderd. Als buren niet meewerken aan een saneringsactie van geschakelde daken, dan kan de gehele sanering niet doorgaan. De kans is namelijk groot dat de resterende asbestplaten breken, slijten of schuren waardoor er asbestvezels vrijkomen. Om kosten te besparen op het vervangen van je asbestdak kan het juist slim zijn om samen met de buren te doen.

Praktisch: uitbesteden

Hoe gaat het laten verwijderen van een asbestdak in de praktijk?

Het verwijderen van asbest bestaat uit drie stappen. Stap 1 is altijd een asbestinventarisatie. Gaat het om asbest en laat u het dak verwijderen? U, of het bedrijf dat het asbest voor u verwijdert, moet de verwijdering altijd 5 werkdagen van tevoren melden via het online omgevingsloket. Stap 2 is het verwijderen van het asbestdak (inclusief afvoer en stort). En tot slot is er als derde stap een eindcontrole. Meer informatie over de stappen bij uitbesteden.

Waar moet een saneerder aan voldoen?

Een asbestverwijderingsbedrijf moet een certificaat hebben voor het verwijderen van asbest. Een lijst met bedrijven die een certificaat hebben vindt u op www.ascert.nl. Vraag bij voorkeur meerdere offertes op en neem de tijd om een saneerder te vinden die past bij uw situatie. Het asbestverwijderingsbedrijf mag niet hetzelfde bedrijf zijn dat de inventarisatie heeft gedaan.

Meer informatie waar u op kunt letten bij het uitbesteden

Waar let ik op bij het opvragen van een offerte?

Vraag in ieder geval meerdere offertes op, ze verschillen nogal eens van prijs. Vraag door op hoe de saneerder te werk gaat, om zeker te zijn dat de regels goed worden nageleefd en het verwijderen zo veilig mogelijk gebeurt. Dit kan naast de prijs de keuze voor het bedrijf waarmee u in zee gaat bepalen. Bespreek vooraf of er een kans is dat de klus iets anders loopt dan vooraf gedacht. Maak afspraken over wie voor de kosten opdraait wanneer er door onvoorziene omstandigheden extra werkzaamheden nodig zijn.

Sommige bedrijven kunnen ook het nieuwe dak plaatsen. U kunt dit ook zelf doen. Als u weet wat de materiaalkosten voor een nieuw dak zijn, kunt u goed inschatten of u dit zelf wilt doen of het laat doen door het bedrijf.

Wat is handig om te weten wanneer ik een asbestverwijderingsbedrijf inschakel?

Houd er rekening mee dat de verwijderaar verantwoordelijk is voor de afvoer van het asbesthoudend materiaal, maar niet voor het overige sloopafval. Vraag na hoe ze dat bij uw klus gaan doen. Al zal er bij een simpele vervanging van golfplaten waarschijnlijk weinig extra sloopafval zijn.

Gezondheid

Is asbest gevaarlijk?

Asbestvezels kunnen makkelijk worden ingeademd. Als je ze inademt, kunnen ze na lange tijd mogelijk kanker in je longen, longvlies of buikvlies veroorzaken. Het risico om ziek te worden als je een keer in aanraking bent gekomen met asbest is heel erg klein. U hoeft zich daarom niet meteen zorgen te maken wanneer u bijvoorbeeld ooit een keer in aanraking komt met asbest. Toch is het verstandig om voorzichtig te zijn met asbest.

Hoe kan ik voorzichtig omgaan met asbest?

U wilt dat er zo min mogelijk asbest in de omgeving terechtkomt. Om voorzichtig om te gaan met asbest draagt u tijdens het verwijderen van het asbestdak beschermende kleding. Mensen die niet meehelpen zijn niet in de buurt of blijven binnen. Zelf gaat u tussendoor niet naar binnen, anders kunt u asbest meenemen aan uw schoenen. In huis kunnen de vezels lang blijven hangen en telkens opwaaien als u rondloopt, stoft of het raam openzet. Ook tijdens de klus probeert u zo min mogelijk asbestvezels te verspreiden. Onder andere door het asbestdak goed nat te maken en de bouten bij het eruit draaien goed in te spuiten met lijmspray of haarlak. U pakt het asbest na de klus zorgvuldig in, zodat de mensen bij het Duurzaamheidsplein en afvalverwerking veilig kunnen werken. Zij komen via hun werk namelijk vaker in aanraking met asbest. Bekijk hier een korte film over veilig asbest verwijderen:

Duurzaam dak

Hoe maak ik het nieuwe dak duurzaam?

Het vervangen van een asbestdak kost geld. Het is slim om te kijken of u misschien bij het nieuwe dak gelijk zonnepanelen kunt plaatsen. Hiermee verdient u uiteindelijk alle gemaakte kosten vanzelf weer terug. Uw energierekening gaat namelijk omlaag.

Ook kunt u ervoor kiezen om een groen dak aan te leggen, met of zonder zonnepanelen. Een groen dak vangt regenwater op waardoor het niet onnodig naar het riool wordt afgevoerd. Daarmee wordt eventuele wateroverlast tijdens hoosbuien verminderd. De beplanting biedt voedsel aan verschillende soorten insecten en de schuur blijft koeler tijdens een hete zomer. Een groen dak met zonnepanelen wekt ook nog eens meer stroom op.

Mag ik zonnepanelen plaatsen op een asbestdak?

Het plaatsen van zonnepanelen op een asbestdak mag niet, omdat u gaten moet boren om de panelen te kunnen plaatsen.

Zijn er financieringsmogelijkheden voor zonnepanelen?

Wanneer u asbest verwijderd van het dak in combinatie met dakisolatie én zonnepanelen, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de energiebespaarlening. Met de gunstige Energiebespaarlening kan iedereen energiebesparende maatregelen voor zijn woning financieren. Zo krijgt u meer wooncomfort, lagere energielasten en draagt u ook een steentje bij aan het milieu. Bij asbestsanering in combinatie met dakisolatie en zonnepanelen, moet het wel gaan om het dak van een woonhuis. Een schuurdak is uitgesloten bij deze regeling.

Daarnaast kunt u bij gemeente Oss geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Dit is de Duurzaamheidslening. Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonnepanelen worden ingediend, waarin het merk en type zonnepanelen staan. Meer informatie over de Duurzaamheidslening.

Let op: geld lenen kost geld.

Besparen op je energierekening?

Kies na asbestsanering voor Zon op je dak. Gemeente Oss heeft een grote ambitie voor het opwekken van duurzame energie. Daarom wordt het plaatsen van zonnepanelen in Oss makkelijk gemaakt. U gaat een overeenkomst aan met gemeente Oss en de rest wordt geregeld. Heeft u geen budget beschikbaar? Dan is het zelfs mogelijk om een lening met lage rente aan te gaan. Meer informatie over Zon op je dak.

Wat zijn de voordelen van een groen dak?

Groene daken helpen mee om een deel van het regenwater op te vangen: de substraatlaag en de plantenwortels houden het water vast en geven het langzaam weer af. Hoe meer neerslag tijdens hoosbuien opgevangen wordt door tuinen, parken én groene daken, hoe minder riolen overbelast raken. Groene daken bieden voedsel voor vogels, bijen en vlinders en houden de omgeving en de ruimte onder het dak koel. En een groen dak ziet er ook nog eens veel mooier uit dan een gewoon dak. Meer informatie over groene daken

Zijn er financieringsmogelijkheden voor een groen dak?

Inwoners van gemeente Oss kunnen voor de aanleg van een groen dak gebruik maken van een subsidieregeling van Waterschap Aa en Maas. De zogenaamde Subsidie klimaatbestendige maatregelen met een bijdrage die kan oplopen tot maar liefst € 7500. Bekijk hier meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagformulier.

Ik wil mijn woning nog verder verduurzamen, hoe ga ik van start?

Brabant Woont Slim is het energieloket voor de inwoners van 14 gemeenten in Noordoost Brabant. Iedereen kan hier terecht met al zijn of haar vragen over het verduurzamen van hun woning. Brabant Woont Slim is onafhankelijk en biedt op een laagdrempelige manier advies, hulp en begeleiding aan. Hiermee wijst Brabant Woont Slim de weg naar comfortabeler, voordeliger en groener wonen. De missie is om gezamenlijk een gedragsverandering op gang te brengen en hierdoor zoveel mogelijk woningen te verduurzamen. Hiermee leveren de inwoners van Noordoost Brabant een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en het terugdringen van de opwarming van de aarde. Bekijk hier de website en een compleet overzicht van financiering en subsidie mogelijkheden..