Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u informatie die wij op basis van de Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Woo hebben we de persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.

Deze wet is op 1 mei 2022 ingegaan, als vervanging voor de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob).

Op dit moment hebben we geen actuele informatie beschikbaar.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@oss.nl en wij helpen u verder.

Meer informatie