Spreekrecht

Als u inwoner van de gemeente Oss of belanghebbende bent, kunt inspreken tijdens de vergaderingen van de raadscommissies en van de gemeenteraad. Mocht u geen inwoner van de gemeente Oss zijn geeft u dan aan wat uw belang is. Wanneer u inspreekt over een onderwerp wat op de agenda staat, doe dat dan zo vroeg mogelijk tijdens het proces. Dan kan er nog rekening worden gehouden met uw reactie. U kunt dus beter tijdens een opiniecommissie of adviescommissie inspreken dan tijdens de gemeenteraad. De raad moet namelijk een besluit nemen en op dat moment is het moeilijker om nog zaken aan te passen.

U kunt ook inspreken over een onderwerp wat niet op de agenda staat, maar waarvan u het belangrijk vindt om dit met de raadsleden te delen. Neemt u dan contact op met raadsgriffie@oss.nl .

Aanmelden voor spreekrecht

Er gelden regels voor het spreekrecht. Niet over alle onderwerpen kan ingesproken worden. Bijvoorbeeld niet over onderwerpen waarover een beroepsprocedure loopt. Maar er zijn nog meer uitzonderingen. De raadsgriffie kan u hierover informatie geven.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u zich daarvoor aanmelden bij de griffier. Wilt u inspreken, meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan, dan kunnen we rekening houden met uw komst. Later kan ook, tot uiterlijk 5 minuten voorafgaand aan de vergadering. Bij veel insprekers kan de aanvangstijd wijzigen, houdt u daarom onze website ( oss.bestuurlijkeinformatie.nl ) goed in de gaten voor de laatste wijzigingen. U moet opgeven over welk onderwerp of agendapunt u wilt inspreken en namens wie u dat doet. U heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De voorzitter of de gespreksleider geeft aan wanneer u de vergadering of Podiumbijeenkomst kunt toespreken.

Meenemen

Gaat u inspreken? Mail dan uw toespraak vooraf naar de raadsgriffie@oss.nl of neem een kopie mee van uw toespraak en geef dit aan de griffier. Dat kan vóór de vergadering of Podiumbijeenkomst, maar ook nadat u uw tekst heeft uitgesproken. Iedereen ontvangt dan na de vergadering uw bijdrage.

Meer informatie

Neem contact op met de raadsgriffie van de gemeente Oss, telefoon 14 0412 of mailen naar raadsgriffie@oss.nl.