Spreekrecht

Spreekrecht

Als je in Oss woont en/of direct te maken hebt met het beleid van de gemeente Oss, mag je gebruik maken van het ‘spreekrecht’. Dit betekent dat je mag inspreken bij de Gemeenteraad of bij een van de raadscommissies van de gemeenteraad. Tijdens een vergadering vertel je aan de raads- en burgerleden wat jouw mening is over een bepaald onderwerp.
Als je wilt inspreken over een onderwerp waar de gemeente in de toekomst een beslissing over moet nemen, kun je dit het beste zo vroeg mogelijk aangeven. Hoe eerder in het proces je je bijdrage kan laten horen, hoe beter de raadsleden rekening kunnen houden met jouw mening!
Je mag ook inspreken over een onderwerp dat nog niet op de agenda staat. Op deze manier kan je laten weten aan alle fracties in Oss dat je een onderwerp heel belangrijk vindt. Dit kan tijdens een Podiumbijeenkomst

Het is ook mogelijk om ‘schriftelijk in te spreken’. Dit betekent dat je niet zelf in de vergadering komt vertellen wat je mening is. Je inspraakreactie wordt dan als brief toegevoegd aan de agenda van de commissie. De commissie behandelt je inspraak reactie wel.

Wil je je aanmelden om te komen inspreken? Neem dan contact op met de Raadsgriffie via raadsgriffie@oss.nl. Doe dit zo vroeg mogelijk. Hieronder vertellen we kort wat er nog meer nodig is om in te spreken.

Aanmelden voor spreekrecht

Het is niet toegestaan om over elk onderwerp te komen inspreken. Je mag bijvoorbeeld niet komen inspreken over onderwerpen waar een ‘beroepsprocedure’ voor loopt. Dat betekent dat een rechter bezig is met het beoordelen van een klacht van een andere inwoner. Er zijn nog meer redenen waarom je niet kan inspreken. De Raadsgriffie geeft je hier graag meer informatie over! Een andere belangrijke regel is dat je niet langer dan vijf minuten aan het woord mag zijn. Hierna mogen raadsleden nog vragen aan je stellen. Jij hebt dan natuurlijk nog de tijd om deze vragen te beantwoorden.

Aanmelden gaat altijd via de Raadsgriffie. Om goed rekening te kunnen houden met jouw komst, hoort de Raadsgriffie dit het liefst zo vroeg mogelijk. Het laatste moment om je aan te melden om 12 uur ’s middags op de dag van de commissievergadering. De commissievergaderingen zijn bijna altijd op donderdagen.
Als er veel mensen zijn die willen komen inspreken, kan het zijn dat de vergadering eerder begint. Houd de aanvangstijd daarom goed in de gaten via de website.

Meenemen

Kom je inspreken? Mail je toespraak dan naar raadsgriffie@oss.nl. Je mag ook een kopie meenemen naar de vergadering en deze aan de griffier meegeven. De griffier zorgt dat jouw toespraak bij alle commissieleden terecht komt.

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Raadsgriffie. Dit kan door te mailen naar raadsgriffie@oss.nl of te bellen naar (0412) 14 0412.