Praat, denk en doe mee

Er zijn verschillende manieren waarop u als burger mee kunt praten, denken en doen met de gemeente. We zetten ze voor u op een rij.

Uw mening telt bij het maken van bepaalde keuzes. Daarom heeft de gemeente een digitaal burgerpanel opgericht. Dat is een panel waarin burgers via een vragenlijst op internet hun mening kunnen geven over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen de gemeente.
Lees meer

Burgerinitiatief

Vindt u dat een bepaald bebouwd gebied tot beschermd stads- of dorpsgezicht moet worden aangewezen? Of vindt u dat een pand aangewezen moet worden als gemeentelijk monument? Ossenaren hebben de mogelijkheid om hun idee op de politieke agenda te plaatsen. Dat kan met het burgerinitiatief.
Lees meer

We willen onze inwoners graag betrekken bij het ontwikkelen van beleid en bij het nemen van besluiten. We nemen onze inwoners namelijk serieus. We luisteren naar argumenten en ideeën uit de samenleving. Wanneer inspraak aan de orde is, dan leest u daarover altijd op de website of in de plaatselijke krant.
Lees meer

Gedurende het hele jaar verzamelt de Rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Dit doet zij door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. De Rekenkamercommissie laat zich echter ook graag voeden met ideeën door de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners van de gemeente Oss. Geschikte onderwerpen worden op een verzamellijst gezet.
Lees meer

Iedere burger kan gebruik maken van het zogeheten spreekrecht. Dat wil zeggen dat u tijdens een vergadering van een adviescommissie, een opiniecommissie of van de gemeenteraad uw mening mag geven over een onderwerp wat op de agenda staat van zo’n vergadering. Wilt u inspreken over een onderwerp wat op de agenda staat dan kunt u dat het beste zo vroeg mogelijk tijdens het proces doen. Wanneer iemand wil inspreken over een ander onderwerp, dan is dat ook mogelijk. In zo’n geval is er ruimte om te spreken tijdens een Podiumbijeenkomst.
Lees meer

Podiumbijeenkomsten

Tijdens podiumbijeenkomsten is het mogelijk om de raad te informeren over een onderwerp waarover de raad later een besluit moet nemen. Het kan ook gaan over een belangrijke ontwikkeling. De podiumbijeenkomsten zijn openbaar en vaak worden belanghebbenden persoonlijk op de hoogte gesteld van zo’n bijeenkomst.
De onderwerpen die aan de orde komen worden zo breed mogelijk belicht. Informatie komt niet alleen vanuit de ambtelijke organisatie, maar ook belanghebbenden kunnen de raads- en burgerleden informeren over hun standpunt ten aanzien van het betreffende onderwerp.

Wanneer er een onderwerp is waarover de raad nog moet besluiten en u wilt hen daarover informeren, neem dan contact op met de Raadsgriffie. Dan overleggen we over de mogelijkheid om het onderwerp tijdens een Podiumbijeenkomst op de agenda te plaatsen.

Klik hier om naar de enquête te gaan.