Raadsgriffie

De raadsgriffie bestaat uit de griffier van de gemeenteraad, commissiegriffiers en administratief logistiek medewerkers. De raadsgriffie vormt een belangrijke steun voor de gemeenteraad. Ze houden zich onder andere bezig met:

- De verslaglegging van de vergaderingen;
- Het opstellen van de agenda’s;
- Het ordenen van de vergaderstukken;
- Het informeren van de raadsleden;
- Het helpen van raadsleden bij het schrijven van politieke teksten.

De raadsgriffie is ook het punt van verbinding tussen de politiek, de ambtenaren en de inwoners van de gemeente Oss. Je kunt bij de Raadsgriffie terecht met vragen over de gemeenteraad in Oss.

Contactmogelijkheden

Wilt u een mail sturen naar de Raadsgriffie, fractievoorzitters, fractiesecretarissen, of alle raads- en burgerleden, stuur dan een mail naar raadsgriffie@oss.nl en vermeld in de onderwerpregel voor wie de mail bedoeld is.

Roger van den Akker

Drs. P.H.A van den Akker (Roger)

Griffier gemeenteraad en Rekeningcommissie
Telefoon 14 0412
E-mail: r.van.den.akker@oss.nl

Nathalie Hazelzet

Mw. N. Hazelzet

Griffier Opinie- en adviescommissies Sociaal/Bestuurlijk
Telefoon 14 0412
E-mail: n.hazelzet@oss.nl

Theo Anema

T. Anema

Griffier Opinie- en adviescommissie Ruimte en Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Telefoon 14 0412
E-mail: t.anema@oss.nl

Mw. M. Donkers

Administratief Logistiek medewerker
Telefoon 14 0412
E-mail: m.donkers@oss.nl

Mw. S. Derks

Administratief Logistiek medewerker
Telefoon 14 0412
E-mail: s.derks@oss.nl