Werkwijze Rekenkamercommissie

Verzamelen mogelijke onderzoeksonderwerpen

Gedurende het hele jaar verzamelt de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Dit doet zij door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. De commissie laat zich echter ook graag voeden met idee├źn door de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners van de gemeente Oss.

De onderwerpen waar de rekenkamercommissie onderzoek naar doet gaan over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Oss. Om een idee te krijgen van mogelijke rekenkameronderwerpen kunt u bij 'Rapporten en documenten' op deze website zien wat we de afgelopen jaren hebben gedaan.

Als u een onderwerp graag onderzocht wilt hebben kunt u dit doorgeven aan de Rekenkamercommissie. Binnen vier weken ontvangt u een reactie.

Vaststellen onderzoeksprogramma

Jaarlijks bepaalt de rekenkamercommissie het onderzoeksprogramma, waarin zij aangeeft welke onderzoeken het komende jaar plaatsvinden. Bij de keuze van de onderzoeksonderwerpen maakt de commissie aan de hand van enkele criteria een selectie uit de groslijst. Die criteria zijn bijvoorbeeld het belang van het onderwerp
en de toegevoegde waarde van het onderzoek voor Oss en haar inwoners.

De rekenkamercommissie wil twee onderzoeken per jaar doen. Als het onderzoeksprogramma is vastgesteld door de rekenkamercommissie, wordt het ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad en kunt u het op deze website downloaden.

Onderzoek

Als een onderzoek is afgerond wordt het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad aangeboden. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen wat hij met de bevindingen uit het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie doet. Alle rapporten zijn openbaar en kunnen op deze website worden gedownload.

De rekenkamercommissie legt verantwoording af over haar functioneren in het jaarverslag. Daarin gaat zij in op de uitgevoerde onderzoeken en de overige activiteiten van het voorafgaande jaar. Het jaarverslag wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad en is ook op deze website te downloaden.