Organisaties en websites over geldzaken

Over geldzaken en voor mensen met geldzorgen, in armoede of met schulden zijn er veel organisaties die informatie, hulp en activiteiten aanbieden. Wij zetten er zoveel mogelijk voor u op een rij. Mist u een organisatie, website of app of klopt er iets niet? Geef dit dan door via internet@oss.nl.

In de gemeente Oss

Terug naar boven

Gemeente Oss

De gemeente Oss helpt u op verschillende manieren bij uw geldzorgen of geldproblemen. Of u zich nou zorgen maakt over rekeningen die u moet betalen of dat u hoge of lage schulden hebt. Een consulent van team Geldzorgen kijkt graag samen met u hoe dit komt en hoe u dit kunt oplossen. De gemeente heeft verschillende financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen (minimaregelingen). Ook kunt u er terecht voor begeleiding naar werk en een bijstandsuitkering. Meer weten? Kijk op de website van gemeente Oss of bel naar 14 0412.

ONS welzijn

ONS welzijn is de organisatie voor welzijn in Noordoost Brabant. Ze werken vanuit Basisteams jeugd en gezin en Sociaal teams in buurten en wijken, organiseren allerlei cursussen en activiteiten voor en met burgers en vrijwilligers en we bieden praktische hulp en ondersteuning in en om uw huis zodat u prettig thuis kunt (blijven) wonen. Meer weten? Kijk op www.ons-welzijn.nl of bel naar de Toegang Zorg en Welzijn: 14 0412.

SchuldHulpMaatje Oss

Maatjes van SchuldHulpMaatje Oss begeleiden en ondersteunen mensen met geldproblemen, maar nemen de verantwoordelijkheid niet van u over. Als er weer overzicht en rust is, leert uw maatje u hoe u in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Denk aan het bijhouden van een overzichtelijke administratie en financieel gedrag. Meer weten? Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl of neem contact op via schuldhulpmaatjeoss@gmail.com.

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden helpen u de weg vinden in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen. Ze geven sociaal juridisch advies, hulp en bemiddeling. Denk aan:

  • Belastingzaken (aangiftes, belastingaanslagen en voorlopige teruggaven, zorg- en huurtoeslagen) Uitkeringen (bijstand en WIA)
  • Wonen (huur, huurtoeslag)
  • Uw arbeidscontract en ontslagregelingen
  • Personen- en familierecht (echtscheiding en alimentatie)
  • Vreemdelingenrecht (verblijfsvergunning, naturalisatie)

Heeft u meer gespecialiseerde dienstverlening nodig? Dan verwijzen ze u door naar bijvoorbeeld het Juridisch Loket, het Zorgloket of een advocaat. Meer weten? Kijk op de website van de Sociaal Raadslieden of bel naar de Toegang Zorg en Welzijn: 14 0412.

Woningcorporaties

Woningcorporaties bouwen en beheren huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. In de gemeente Oss kunt u voor een sociale huurwoning terecht bij Mooiland en BrabantWonen. Meer weten?

Mooiland

Arnoud van Gelderweg 69
5361 CV Grave
088 450 10 10
www.mooiland.nl

BrabantWonen

Venusstraat 2
5345 LP Oss
088 281 60 00
www.brabantwonen.nl

Bibliotheek Oss

Bibliotheek Oss helpt jou, zodat jij mee kunt doen in Oss. U wilt bijvoorbeeld uw zaken graag zelf leren regelen op de computer of u heeft vragen over de (E-)overheid, maar u weet niet waar u moet zijn. Wij helpen u graag. De Bibliotheek is er ook voor u als u beter wilt leren lezen en schrijven. Laat u verassen door mooie verhalen in boeken. En wist u dat kinderen tot en met 18 jaar gratis lid zijn van de Bibliotheek? Lid of geen lid, kom een keer bij ons binnen. U bent altijd welkom! Raadhuislaan 10, 5341 GM Oss. Kijk op www.nobb.nl voor meer informatie.

Quiet Oss

Quiet Oss verzacht de armoede. Het geeft leden de kans om weer echt méé te doen. Zij krijgen via een digitaal systeem, een soort Marktplaats, een dienst, product of verwennerij aangeboden. Denk aan een luxe lunch, kappersbezoek of het laten uitvoeren van een klus in huis. Dit zouden zij zelf niet kunnen betalen. Lid worden van Quiet Oss kan nu alleen met een doorverwijzing van de Voedselbank of een andere stichting. Kijk voor meer informatie op: www.quiet.nl/oss.

Met Elkaar

Met Elkaar zet zich in voor de grote groep mensen die in de armoede of schuldenproblematiek zitten. Door het opzetten van activiteiten en het meedoen in projecten leveren zij een positieve bijdrage aan het bestrijden van het probleem. Meer weten? www.metelkaaross.com.
Bekijk ook de Sociale Kaart - Oss tegen Armoede: www.metelkaaross.com/sociale-kaart

Landelijke organisaties en websites

Terug naar boven

Geldfit.nl

Op de website www.geldfit.nl kunt u testen hoe uw financiële situatie ervoor staat. Zij helpen u om uw geldzaken fit te houden! Of om ze fit te krijgen. U krijgt advies dat past bij uw situatie. U kunt ook bellen naar: 0800 8115.

Moneyfit.nl

MoneyFit is een website gemaakt voor jongeren van 16 tot 26 jaar met vragen over geld. Zij geven u graag tips en informatie over alles wat met geld te maken heeft. Thema’s zijn: studeren, werken, gezondheid, vrije tijd, wonen en bovenal geld besparen. Kijk voor meer informatie op www.moneyfit.nl.

Nibud

Het Nibud doet onderzoek naar en geeft voorlichting over de huishoudportemonnee. Denk dan aan onderwerpen als sparen, rondkomen, lenen, kortom: geldzaken in de praktijk! Allemaal erop gericht dat u meer grip op uw geld krijgt. Kijk voor meer informatie op www.nibud.nl.

Zelfjeschuldenregelen.nl

De website www.zelfjeschuldenregelen.nl helpt mensen met beginnende geldproblemen om een oplossing uit te werken. U beantwoordt een paar simpele vragen en krijgt meteen advies. U onderzoekt hoeveel aflosruimte u heeft en maakt een plan om regelingen met uw schuldeisers te treffen. Ook staan er voorbeeldbrieven op de website die u kunt gebruiken.

Wijzer in geldzaken

De website www.wijzeringeldzaken.nl is een initiatief van het ministerie van Financiën. Partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties helpen u met financiële vragen die u tijdens uw leven kunt tegenkomen.

Sam& voor alle kinderen

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Via Sam& kunnen ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. Kijk voor meer informatie op: www.samenvoorallekinderen.nl.

Vanatotzekerheid.nl

Op de website www.vanatotzekerheid.nl van Het Verbond van Verzekeraars staat per thema veel informatie over verzekeringen. De thema’s zijn: op kamers, samenwonen of trouwen, huis komen, kinderen krijgen, overlijden, autorijden, met pensioen, scheiden, op reis en ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Overheidswebsites

Terug naar boven

Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst regelt u uw toeslagen. Denk aan zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Ook kunt u hier elk jaar uw belastingaangifte doen. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of www.toeslagen.nl.

Sociale verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert sociale verzekeringen uit. Zoals: de AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB). Op de website vindt u informatie over de verzekeringen en of en hoe u ze kunt aanvragen. Kijk voor meer informatie op: www.svb.nl.

Rijksoverheid

Op de website van het Rijk staat uitleg en nieuws over wet- en regelgeving van alle ministeries. Denk aan: Belastingen, Uitkeringen en toeslagen, Bouwen en wonen, Economie, Familie, zorg en gezondheid, Onderwijs en Werk. Kijk voor meer informatie op: www.rijksoverheid.nl.