Medebeheer

Medebeheer geldt voor grote terreinen. Hiervoor maken wij samen met u een beheer- en onderhoudsplan. In dit plan staat hoe het terrein eruit moet zien en hoe het beheerd moet worden.

Ecologische en cultuurtechnische kennis

Voor medebeheer moet u wat weten over de verhouding tussen planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. Dit noemen we ecologisch kennis. En u moet weten welke werkzaamheden en maatregelen nodig zijn om het gebruik van de grond te verbeteren/ vergroten. Dit noemen we cultuurtechnische kennis.

Voorbeelden van medebeheer

  • Boomgaarden
  • (ecologische) Groengebieden
  • Parken of delen daarvan
  • Speelterreinen
  • Binnenterreinen