Opvang en huisvesting vluchtelingen

Huisvesting vergunninghouders

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt hoeveel vluchtelingen met een verblijfsvergunning er in een gemeente komen wonen. Dat noemen we ‘vergunninghouders’. Hoe meer inwoners een gemeente heeft, hoe groter het aantal vergunninghouders. Voor huisvesting van vergunninghouders heeft de gemeente afspraken met de woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland.
De gemeente Oss wil graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan de vluchtelingencrisis door een locatie voor maximaal 500 vluchtelingen beschikbaar te stellen. De huidige locatie in het voormalige belastingkantoor aan de Lievekamplaan is vanaf eind oktober 2024 niet meer beschikbaar. Daarom heeft de gemeenteraad een onbebouwd perceel aan de Spitsbergerweg- Macharense weg aangewezen.

Opvanglocatie Lievekamplaan

In het voormalige belastingkantoor aan de Lievekamplaan zijn momenteel 450 opvangplekken voor zowel Oekraïense vluchtelingen als vluchtelingen uit andere landen. Deze noodopvang wordt gerund door stichting Thuis in Oss, en wordt ondersteund door gemeente Oss. Meer informatie over deze noodopvang.
Ook is er in de opvang een informatiebalie, waar alle vluchtelingen in gemeente Oss (ook van buiten de opvang) terecht kunnen met hun vragen. De informatiebalie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 en van 13.00 uur tot 20.00 uur. In het weekend van 10.00 uur tot 14.00 uur. De informatiebalie is ook telefonisch te bereiken via tel. 06-46871966.

Opvanglocatie Macharenseweg-Spitsbergerweg

De opvanglocatie Lievekamplaan in het oude belastingkantoor gaat in oktober 2024 dicht. Het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor woningbouw. De 450 vluchtelingen die hier wonen verhuizen naar de noodopvang Macharenseweg-Spitsbergerweg. De gemeenteraad van Oss heeft deze locatie aangewezen als alternatief voor het voormalige belastingkantoor.

Financiering tijdelijke opvang Macharenseweg-Spitsbergerweg

De woningen, kantoor en activiteitengebouw zijn straks opgebouwd uit tijdelijke units geplaatst door de Meeuw. We hebben verschillende gesprekken gevoerd over de uitvoering met de klankbordgroep vluchtelingenopvang Spitsbergerweg- Macharense weg. Met name over het aanzicht van de gebouwen, de indeling van het terrein en de afwikkeling van het verkeer.
Gemeente Oss wil investeren in de kwaliteit van de gebouwen en de inrichting van het terrein zodat het beter past in de buurt. Daarnaast willen we de verkeersveiligheidsmaatregelen versneld uitvoeren om het kruispunt Spitsbergerweg/Macharense weg veiliger te maken. Alle kosten voor de opvanglocatie kunnen we financieren uit de bijdrage van de Rijksoverheid. Daarvoor is een raadsvoorstel gemaakt. De gemeenteraad beslist hierover op 26 oktober 2023.

Opvanglocatie Bernheze

De gemeente Bernheze heeft een verzoek ontvangen van de staatssecretaris en het COA om een bijdrage te leveren aan de opvangcrisis. Net zoals gemeente Oss en andere gemeenten dat hebben gekregen. De gemeente Bernheze heeft een voorkeurslocatie voor noodopvang van vluchtelingen in beeld. Dat is het voormalige MOB-complex Heesch aan de Slabroekseweg 5 in Nistelrode. Deze locatie ligt vlakbij de grens met gemeente Oss.
Inwoners uit Oss die in de buurt van de locatie wonen, hebben een uitnodiging gekregen voor een informatieavond op 11 juni. Ook een delegatie van ondernemers van Vorstengrafdonk is hiervoor uitgenodigd.
Op 17 juni 2024 wordt het raadsvoorstel inhoudelijk besproken in de raadscommissie Bestuur en Strategie. Op 4 juli 2024 wordt in de gemeenteraad van Bernheze het besluit genomen.
Meer informatie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Bernheze kunt u vinden op https://www.bernheze.org/opvangvluchtelingen en https://www.coa.nl/nl/het-coa-opvang-en-begeleiding

Zo kan het ook

Thuis in Oss en gemeente Oss krijgen vaak de vraag hoe in Oss de opvang voor vluchtelingen is opgezet. We doen dit namelijk anders dan in de meeste gemeenten in Nederland. Om hier uitleg over te geven hebben we een digitaal magazine gemaakt. Dat kun je vinden op https://vluchtelingenopvangoss.nl/

Meer informatie