Regionale energiestrategie (RES)

RES staat voor Regionale Energiestrategie. De RES vertaalt nationale afspraken uit het nationale Klimaatakkoord over duurzame elektriciteit en warmte naar 30 regio’s.

In elke RES-regio:

  • wordt afgesproken hoeveel ‘weersafhankelijke’ (dus alleen wind- en zonne-energie) duurzame elektriciteit op 1 januari 2030 beschikbaar is;
  • wordt samen met de netwerkbedrijven in kaart gebracht wat er nodig is om deze energie naar inwoners en bedrijven te brengen;
  • wordt het aanbod van warmtebronnen in kaart gebracht;
  • worden afspraken gemaakt hoe we deze warmtebronnen het beste kunnen gebruiken bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Gemeente Oss valt onder de RES regio Noordoost Brabant (RES NOB). 

Waarom is er een RES NOB?

In de RES Noordoost Brabant nemen we als regio onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

In de RES NOB werken we samen met gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Meijerijstad, Mill & Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught, de provincie Noord Brabant en de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel. 

Wie is de opdrachtgever van de RES NOB?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) zijn samen de opdrachtgever van alle RES-en in Nederland.

De belangrijkste doelen van de RES NOB voor 2030 zijn:

  • 1,6 Terrawattuur (TWh) weersafhankelijke duurzame energie opwekken;
  • 3 PJ duurzame warmte opwekken;
  • 11% besparing op het elektriciteitsverbruik en het warmtegebruik in de gebouwde omgeving.

Welke opgave heeft gemeente Oss vanuit de RES NOB?

In de RES NOB hebben de deelnemers afgesproken dat elke gemeente een deel van de opwekopgave van de regio voor zijn rekening neemt. Het aandeel van elke gemeente is gelijk aan het aandeel van die gemeente in het energieverbruik van de regio. 17% van het totale energieverbruik komt voor rekening van inwoners en bedrijven uit Oss. Daarom is ons aandeel in de opgave van 1,6 TWh ook 17%, oftewel 0,28 TWh of 0,93 Petajoule (PJ). 

zonnepanelen

Wat heeft de Osse gemeenteraad besloten?

De Osse gemeenteraad heeft besloten om haar aandeel in de regionale energieopgave te realiseren met:

Daarnaast heeft de Osse raad besloten dat naast landelijk wetten en regels, alleen het Osse beleid belangrijk is bij het realiseren van deze opgave. 

Wat gaat er nog aankomen?

Uiteindelijk wil Oss in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken wacht een nog veel grotere opgave op ons. We verwachten wel dat er tegen die tijd nieuwe, innovatieve oplossingen zijn. Oplossingen die ons helpen om deze enorme klus te klaren.

Meer informatie

www.regionale-energiestrategie.nl

www.energiewerkplaatsbrabant.nl/res/res+noordoost+brabant/default.aspx