Omgevingsvisie

Industrieterrein met bouwkranen

Hoe ziet de gemeente Oss er in de toekomst uit?

De gemeente Oss bereidt zich voor op de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 ingaat. Volgens deze wet moeten we voor het hele grondgebied van de gemeente een omgevingsvisie maken. Met deze omgevingsvisie maken we plannen voor de toekomst van onze leefomgeving. Er komt veel op ons af. Denk maar aan duurzaamheid, vergrijzing, klimaatverandering, nieuwe vormen van vervoer, ruimte voor nieuwe woningen en bedrijven. Hoe willen we in de toekomst wonen en werken, hoe willen we gezond oud worden, hoe kunnen onze kinderen onbezorgd spelen, hoe verplaatsen we ons en hoe bereiden we ons voor op een leven zonder fossiele brandstoffen?

Samen plannen maken

Door de nieuwe Omgevingswet krijgt de gemeente Oss meer mogelijkheden om samen met inwoners, bedrijven en organisaties te bepalen welke ontwikkelingen gewenst zijn of juist niet. Wij willen de plannen hiervoor samen met u maken. Alle kennis, ervaring en ideeën die in de samenleving aanwezig zijn, willen we gebruiken om tot een goede en evenwichtige omgevingsvisie Oss te komen.

Gebiedsvisies

We maken eerst drie gebiedsvisies voor Oss: één voor het Buitengebied, één voor het Stedelijk gebied en één voor de Stadjes & kernen. Deze drie gebiedsvisies voegen we daarna samen tot de eerste omgevingsvisie Oss.