Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen van de Omgevingswet.

Omgevingswet algemeen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Die voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen, zoals die voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. Lees meer over de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

We maken voor onze gemeente een omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie staat hoe we de toekomst van onze leefomgeving voor ons zien. Deze visie gaat over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. Lees hier meer over de Omgevingsvisie.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en verordeningen over bijvoorbeeld geur, monumenten en evenementen. Lees meer over het omgevingsplan.

Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Maak een melding in het nieuwe Omgevingsloket. Hier vindt u meer informatie over het Omgevingsloket

Bedrijven

De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt met name als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering. Bereid u voor op eventuele consequenties bij zo’n verandering. Lees meer over de veranderingen.

Participatie: meepraten en meedenken

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.
Lees meer over meepraten en meedenken.

Vragen?

Neem contact op met Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) via de mail baliebml@oss.nl of via telefoonnummer 14 0412.
Meer informatie over de nieuwe wet staat op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.