Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Die voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen, zoals die voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. En maakt de procedures overzichtelijker. Wilt u vanaf 2024 een project starten, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Bekijk deze video over de Omgevingswet.

Wat verandert er na 2024?

U kunt straks gemakkelijker een vergunning aanvragen. De procedures duren ook minder lang. U kunt alle informatie over het gemeentelijke grondgebied digitaal opzoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk zien of u een schuurtje bij uw woning mag bouwen. Gemeente Oss moet daarvoor haar regels en manier van werken aanpassen:

Omgevingsvisie

Uiterlijk in 2024 is er één Omgevingsvisie voor de hele gemeente, in plaats van allerlei verschillende visies. We maken eerst drie gebiedsvisies voor Oss: één voor het Buitengebied, één voor het Stedelijk gebied en één voor de Stadjes & kernen. Deze drie gebiedsvisies voegen we daarna samen tot de eerste omgevingsvisie Oss. Deze visie gaat over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan de Omgevingsvisie. Lees hier meer over de Omgevingsvisie

Omgevingsplan

De omgevingsvisie werken we uit in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving te staan. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over bijvoorbeeld geur, monumenten en bouwen. Het omgevingsplan moet uiterlijk in 2029 klaar zijn. Vanaf 2024 gelden de huidige bestemmingsplannen samen al als omgevingsplan.

Omgevingsvergunning

Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of het plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond.

Digitaal stelsel omgevingswet

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het digitaal stelsel Omgevingswet. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat wel of niet mag volgens de Omgevingswet. Dit nieuwe loket vervangt het huidige OLO loket (voor aanvraag vergunningen), het huidige AIM loket (milieuregels/meldingen) en Ruimtelijkeplannen.nl (inzage bestemmingsplannen).

Wat zijn de voordelen voor u?

  • U hoeft in de toekomst nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen, bij één loket.
  • U krijgt sneller uw vergunning.
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten. Er zijn wel nog steeds regels.

Hoe bereidt gemeente Oss zich voor op de Omgevingswet?

Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen te maken met de Omgevingswet. Zij moeten allemaal zorgen dat ze op 1 januari 2024 klaar zijn voor de start van de Omgevingswet. Ook de gemeente Oss bereidt zich voor op de Omgevingswet. Een van de taken is het opstellen van de omgevingsvisie. Ook is de gemeente druk bezig met het vernieuwen van het digitale systeem, waarin gemeente Oss de vergunningsaanvragen van inwoners en ondernemers digitaal kan verwerken.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe wet vindt u op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.