Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt verschillende wetten samen die gaan over milieu en bouwen. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen van de Omgevingswet.

Omgevingswet algemeen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Die voegt de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen, zoals die voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. Lees meer over de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

We maken voor onze gemeente een omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie staat hoe we de toekomst van onze leefomgeving voor ons zien. Deze visie gaat over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. Lees hier meer over de Omgevingsvisie.

Omgevingsplan

De omgevingsvisie en andere beleidsdocumenten over de fysieke leefomgeving werken we uit in ons omgevingsplan. Hierin staan gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en verordeningen over bijvoorbeeld geur, monumenten en evenementen. Lees meer over het omgevingsplan.

Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u de melding doen in het nieuwe Omgevingsloket. Hier vindt u meer informatie over het Omgevingsloket

Omgevingsvergunning

U kunt toestemming vragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren door een omgevingsvergunning aan te vragen. De Omgevingswet probeert zoveel mogelijk algemene regels op te stellen. Dit in plaats van het maken van vergunningplichtige activiteiten. Onder de Omgevingswet wordt de vergunning niet meer automatisch verleend als de beslistermijn voorbij is. Lees meer over wat er verandert voor de omgevingsvergunning.

Participatie: meepraten en meedenken

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.
Lees meer over meepraten en meedenken.

Bedrijven

De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt met name als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering. Bereid u voor op eventuele consequenties bij zo’n verandering. Lees meer over de veranderingen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Bouwen, Milieu en Leefomgeving (BML) door een mail te sturen naar baliebml@oss.nl of te bellen naar 14 0412.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe wet vindt u op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl.