Denk en doe mee

Maasdijk met toren in Dieden

We maken eerst drie gebiedsvisies voor Oss: één voor het Buitengebied, één voor het Stedelijk gebied en één voor de Stadjes & kernen. Deze drie gebiedsvisies voegen we daarna samen tot de eerste omgevingsvisie Oss. We stellen de gebiedsvisies samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen op. Alle kennis, ervaringen en ideeën die in de samenleving aanwezig zijn, willen we gebruiken om tot een goede en evenwichtige omgevingsvisie Oss te komen.

Gebiedsvisie buitengebied

In de gespreksnota gebiedsvisie Vitaal buitengebied gaan we het gesprek aan over het buitengebied. Ons buitengebied is groot, gevarieerd en natuurrijk. En daarmee aantrekkelijk voor wonen, werken en recreëren. Maar juist daar spelen ook de grote “het moet echt anders”- transities met betrekking tot klimaat, energie en landbouw. Want daar is ruimte. Dat leidt tot botsende belangen en maatschappelijke spanningen zoals over waterveiligheid, windmolens en de landbouwmaatregelen. Inmiddels hebben wij per ruimtelijk thema antwoord gegeven op twee vragen: Wat is het probleem? en Wat willen we bereiken?
De vraag die resteert is: Hoe komen we daar?

Wij vragen aan een groot aantal belangenorganisaties welke oplossingen zij voorstellen. Dat doen we via een vragenlijst. Wij verzamelen alle antwoorden en verwerken dat in één document voor college en raad. Vervolgens gaan we na op welke onderwerpen verdieping nodig is. Hiervoor organiseren we later waar nodig (digitale) workshops.

Bekijk ook de film Buitengebied, buitengewoon, buitenbijzonder

Klik hier om naar de enquête te gaan.