Denk en doe mee

Maasdijk met toren in Dieden

We maken eerst drie gebiedsvisies voor Oss: één voor het Buitengebied, één voor het Stedelijk gebied en één voor de Stadjes & Kernen. Deze drie gebiedsvisies voegen we daarna samen tot de eerste omgevingsvisie Oss. We stellen de gebiedsvisies samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen op. Alle kennis, ervaringen en ideeën die in de samenleving aanwezig zijn, willen we gebruiken om tot een goede en evenwichtige omgevingsvisie Oss te komen.

Gebiedsvisie stedelijk gebied Oss-Berghem

Hoe moet het stedelijk gebied van Oss en Berghem eruit zien, zodat we er ook de komende 10 tot 20 jaar aangenaam kunnen wonen, werken en leven? We hebben onze instellingen, bedrijven en inwoners gevraagd wat belangrijk is in het stedelijk gebied. Dit leest u in de gebiedsvisie stedelijk gebied.

Gebiedsvisie stadjes en kernen

Voor de visie hebben we uitgebreid gesproken met een paar honderd mensen in de Osse kernen, met mensen uit ons netwerk en met zo’n zestig ambtenaren van diverse beleidsterreinen. Toen we een concept van de visie geschreven hebben, hebben we dat voorgelegd aan een paar honderd bewoners. We hebben de input van de participatie verwerkt, deels in de visie, deels op andere plekken, deels niet, omdat het niet in de visie past. Lees hieronder de visie Stadjes en kernen.

Gebiedsvisie buitengebied

In de gebiedsvisie Vitaal buitengebied komen alle thema’s en opgaven aan bod die voor de ontwikkeling van het buitengebied belangrijk zijn. We hebben in Oss een prachtig buitengebied waarin veel ondernomen wordt. We hebben als gemeente te maken met stevige opgaven die voor een belangrijk deel in ons buitengebied landen. Denk aan klimaat, energie, landbouw en biodiversiteit. En thema’s als recreatie, erfgoed, landschap en gezondheid. In de gebiedsvisie bekijken we alles zo veel als mogelijk in samenhang met elkaar. En doen we voorstellen hoe daarmee om te gaan.

Veel inwoners hebben meegedacht over de toekomst van het Osse buitengebied. De gemeente Oss is erg blij met alle ideeën en suggesties die we hebben gekregen voor de dilemma’s in het buitengebied van Oss. In de consultatienota leest u hoe deze ideeën en suggesties zijn verwerkt in de definitieve gebiedsvisie.

Bekijk ook de film Buitengebied, buitengewoon, buitenbijzonder