Osse aanpak

huis in Overlangel

Hoe maken we de Omgevingsvisie Oss?

In de omgevingsvisie geven we voor het hele grondgebied van de gemeente Oss de beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving aan. De fysieke leefomgeving gaat grofweg over alles wat je kunt zien, horen en ruiken. Daaronder vallen niet alleen thema’s zoals wonen, werken, natuur en mobiliteit, maar ook relatief nieuwe thema’s zoals duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Het is belangrijk dat alle thema’s zo veel als mogelijk in samenhang met elkaar worden bezien. We kijken daarbij 10 jaar of langer vooruit.

Deelgebieden

De omgevingsvisie Oss is opgedeeld in deelgebiedsvisies: buitengebied, stedelijk gebied en stadjes & kernen, en daarnaast het fundament, dat de huidige situatie beschrijft. Elk deelgebied doorloopt haar eigen proces en uiteindelijk worden ze samengevoegd in de Omgevingsvisie Oss en stelt de gemeenteraad ze vast. We zijn gestart met de voorbereidingen voor de gebiedsvisie buitengebied. De andere gebiedsvisies volgen later in 2021.

Het fundament

Oss is een veelzijdige gemeente met een grote diversiteit: een mozaïek aan landschappen, een middelgrote stad en kleine kernen, veel bedrijvigheid en voorzieningen, en rustieke vestingstadjes. In het fundament vindt u de identiteit en kwaliteiten van de gemeente Oss, trends en ontwikkelingen en de bijbehorende opgaven.

In de verschillende gebiedsvisies zoeken we de antwoorden bij deze opgaven.

Gebiedsvisie buitengebied

We zijn gestart met de voorbereidingen voor de gebiedsvisie buitengebied. In deze gebiedsvisie komen alle thema’s aan bod die voor de ontwikkeling van het buitengebied belangrijk zijn.

In de gespreksnota gebiedsvisie Vitaal buitengebied gaan we het gesprek aan over het buitengebied. Ons buitengebied is groot, gevarieerd en natuurrijk. En daarmee aantrekkelijk voor wonen, werken en recreëren. Maar juist daar spelen ook de grote “het moet echt anders”- transities met betrekking tot klimaat, energie en landbouw. Want daar is ruimte. Dat leidt tot botsende belangen en maatschappelijke spanningen zoals over waterveiligheid, windmolens en de landbouwmaatregelen. Bekijk daarvoor ook de film Buitengebied, buitengewoon, buitenbijzonder.

Samen denken en doen

We stellen de gebiedsvisies samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen op. Alle kennis, ervaringen en ideeën die in de samenleving aanwezig zijn, willen we benutten om tot een goede en evenwichtige omgevingsvisie te komen.

Klik hier om naar de enquête te gaan.