Bedrijven en Omgevingswet

De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt met name als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering. Bereid u voor op eventuele consequenties bij zo’n verandering. Bekijk hiervoor ook de diverse instructiefilmpjes en video’s.

Verandert u niets aan uw bedrijfsvoering?

Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het in werking treden van de Omgevingswet bijna nooit direct iets te doen. Zo hoeven bedrijven voor een inrichting niet opnieuw een melding te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden.

Gaat u wel iets veranderen aan uw bedrijfsvoering?

Een bedrijf dat iets wil veranderen, moet nagaan of die verandering gevolgen heeft onder de Omgevingswet. Is er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of melding nodig voor een milieubelastende activiteit? Of gelden er milieuregels op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of het omgevingsplan van de gemeente?

Waar vindt u deze informatie?

In het nieuwe Omgevingsloket kunt u vanaf 1 januari 2024 nagaan of er milieuregels gelden op grond van het Bal of het omgevingsplan. Hier kunt u ook nagaan of er een omgevingsvergunning of melding nodig is en welke informatieplichten gelden. Dit nieuwe Omgevingsloket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding.